Skadehandboken

Skador i Axel – Nacke

Axel

Axel – Nacke

Smärta i axel

Axel – Nacke

Axel ur led

Nacke

Axel – Nacke

Gamnacke/Kutrygg

Axel – Nacke

Whiplash

Axel – Nacke

Muskulärt spännings­tillstånd i nacke och axlar