Smärta i axel

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Axelsmärta drabbar många av oss någon gång under livet och är ett vanligt tillstånd. Ofta kan du själv bidra till att minska smärtan, då det sällan är en allvarlig sjukdom som är bakomliggande. Smärtan beror i dom flesta fallen på någon form av överansträngning eller en felbelastning.

Olika typer av hjälpmedel

En axelortos som täcker axelledens muskel och senfästen bidrar till effektiv behandling av axeln. Axelortoser ger ofta direkt smärtlindring i axelleden. I många fall krävs kompression för att minska axelsmärtan. Det kan då vara bra med ett axelskydd som enbart komprimerar och värmer.

Uppstår smärta vid vissa rörelser så finns även axelskydd som begränsar dessa rörelser som framkallar besvären.

Värmeförband lindrar smärtan effektivt och kan med fördel även användas vid stillasittande arbete.

Om du misstänker att du påverkas på grund av din hållning kan även MBT-skor vara en bra investering då dessa motverkar dålig hållning och avlastar lederna uppåt i kroppen. (se avsnittet för MBT-skor för ytterligare information) Konsultera oss gärna för vilket skydd som passar bäst just dig och dina besvär.

Symtom

Smärta i axel kan bero på många olika anledningar som en skada av vävnaderna kring axelleden men kan också komma från nack-kotpelaren.

Axeln är en komplex led, som kan vridas i alla riktningar. Den stora rörligheten gör också axlarna känsliga för att drabbas av en skada. Axlarna blir lätt utsatta för förslitningar som leder till smärta.

Vi är väldigt beroende av våra axlar då det utan en fungerande axel inte går att använda armar och händer på ett funktionellt sätt. Symtom kan se olika ut beroende på vad som orsakar att det gör ont.

De vanligaste symtomen vid stillasittande och snedbelastning eller överansträngning:

 • Ömhet
 • Stelhet
 • Värk
 • Smärta
 • Svårt att lyfta armen
 • Domningar

Vanligaste symtomen vid inflammation i axelleden:

 • Smärtor då muskeln används
 • Molande eller skärande smärta
 • Domningar och svaghetskänsla

I vissa ovanliga fall kan smärta i nacke/axel vara tecken på en allvarlig sjukdom. Då brukar smärtan vara kraftig och komma plötsligt. Även feber kan då förekomma.

Vem det drabbar

Smärta i axel kan drabba både män och kvinnor. Risken att drabbas ökar om du:

 • Arbetar med en ensidig arbetsställning och/eller felbelastning som exempel på kontor
 • Gör samma rörelse ofta exempelvis målningsarbete, fönsterputsning m.m.
 • Är stressad eller orolig
 • Idrottar med kraftiga belastningsmönster i axelregionen exempelvis racketsporter, tyngdlyftare, volleboll etc

Smärta i axlar är ett problem som ökar i dagens samhälle, som följd av många timmar framför datorer, paddor och smartphones.

Många ser idag de framåt roterade axlarna som en normalposition och inte som en felställning som kan skapa följdproblem. Då skulderbladen faller utåt och nedåt och axeln faller framåt ökar risken för olika smärtproblem som inklämning, huvudvärk, tennis- och golfarmbåge.

Ibland kan smärta i axlar bero på åldersförändringar och inflammationer eller sjukdom som till exempel frozen shoulder, bursit (slemsäcksinflammation), muskelreumatism, ledgångsreumatism mm.

Detta kan du göra själv

Kroppen lindrar smärta med hjälp av endorfiner. Dessa frigörs vid Fysisk aktivitet, massage, avslappning, samt lugn och ro. Även glädje hjälper att frigöra endorfiner i kroppen. Därför kan minskad stress och välmående minska smärta.

 • Vid stillasittande arbete är det bra att i jämna mellanrum samt ta en paus då musklerna kan slappna av.
 • Bra hållning minskar smärta i axelpartiet då obalans i muskulaturen runt axelleden minskar.
 • Undvik ensidiga lyft och andra överbelastningar.
 • Försöka att variera växla rörelser så mycket som möjligt.
 • Undvik att jobba mycket i axelhöjd.
 • Värme har en smärtlindrande effekt. Det finns värmeförband att lägga på axeln för smärtlindring.
 • Fysisk aktivitet minskar risken för smärta i rygg och nacke, därför är det bra att fortsätta att röra sig i vardagen även om man har ont.
 • Smärtstillande läkemedel kan hjälpa för att möjliggöra rörelse.

Axelskydd (axelortoser) som värmer och skyddar axeln kan vara en god ide att använda för att minska symptom. En komprimerande axelortos avlastar senfästen och hela axelledens muskel och bidrar till smärtlindring och effektiv behandling. En fysioterapeut kan ge övningar som stärker rygg och nacke utan att belasta axeln.

Vid akuta skador ska axeln behandlas med RICE-principen: Rest, Ice, Elevate and Compress. Sök  hjälp i vården om besvären blir långdragna.

Behandling i vården

Vårdkedjan kan se olika ut beroende på lokala traditioner och rutiner. För bedömning vid allvarligare skador kontakta din läkare eller axelortoped. Kontakta din vårdcentral vid besvär längre än två veckor.

Hos en läkare, fysioterapeut/sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor görs en klinisk undersökning, där de klämmer och känner på muskler och leder. Ibland behövs det en röntgenundersökning för att utesluta eventuella skador på skelett.

Som hjälp i bedömning av eventuell operation görs datortomografi (CT), ultraljud eller magnetkamera undersökning (MR). Ibland mäts även nerv och muskelfunktion med så kallat elektromyografi (EMG) eller elektroneurografi (ENG)

Behandlingen du får beror på din smärtproblematik och vad smärtan beror på. Vid ex förkalkad axel kan stötvågsbehandling vara en säker och effektiv behandling. Injektioner med kortison eller lokalbedövning kan tillfälligt lindra inflammation kring muskelfästet i axeln.

Rörelse och aktiv träning hjälper oftast bättre än passiva behandlingsmetoder som värmebehandling, massage och stretchning. Det kan en fysioterapeut/sjukgymnast hjälpa till med.

Aktuellt med operation?

Har du en dålig stabilitet i axelleden och smärta kan en operation bli nödvändig. Även vid problem som frozen shoulder är det aktuellt med operation. Ibland opereras även svåra inklämningar i axelleden.

Har du svår artos (förslitningar) i axeln eller en reumatisk sjukdom med dålig funktion i leden eller skador på grund av benbrott kan en konstgjort led opereras in i axeln.

Skriven av

Michael Bankler

Leg. Ortopedingenjör

med 15-års erfarenhet. Specialiserad inom området ortoser, barnortopedi och proteser.