Gamnacke/Kutrygg

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Gamnacke beskriver situationen då huvudet är framflyttat och är mycket längre fram än sitt ursprungliga, mer centrerade läge i förhållande till ryggrad och nacke. Kutrygg eller så kallad kyfos är en krökning av bröstryggen. Gamnacke och kutrygg är begrepp som i regel mer än undantag hör ihop, gamnacke ger kutrygg och tvärt om.

Oftast börjar förskjutningen inte i nacken och huvudet initialt utan förändringarna startar vanligtvis i ryggraden. Om t.ex. ländryggen är för platt eller bröstryggen är för rundad kommer nacken att reagera på det och huvudet skjuts fram som resultat. Positionen av huvudet framför kroppen innebär att huvudets vikt (ca 4 kg) orsakar påfrestning av muskler, ledband och skelettstruktur i nacken.

Krökningen av ryggraden påverkar musklerna i bröstrygg och ländrygg, ryggradens diskar och kan även påverka nervsystemet, ofta med symtom som smärta, stelhet, trötthet och även svaghet och känsel påverkan.

Olika typer av hjälpmedel

Hållningsbandage alternativt hållningsväst kan användas för att få en bättre postural hållning och för att minska påverkan på muskler i nacke och rygg. Korsett kan också vara ett alternativ då den hjälper till att ge stabilitet nedifrån. Den hjälper till att hålla bålen i en rakare position, vilket bidrar till en mindre påverkan uppåt övre ryggdelen och nackparti. Nackkrage kan också bli aktuellt att använda då det hjälper till att hålla upp huvudet och på så sätt minska påfrestningen på musklerna i halsrygg och nacke. Börja gärna med att använda dessa hjälpmedel korta stunder initialt för att senare öka användningen vid behov.

Använd dock inte hjälpmedlen hela dagen då detta i sin tur gör att musklerna inte får tillräckligt med belastning för att bibehålla muskulaturen. Viktigt är att all användning av hjälpmedel ska ske efter behov.

Symtom

Konsekvenserna av gamnacke/kutrygg är både estetiska och fysiska. Fysiska symptom som huvudvärk, yrsel, smärta i nacke, axlar, rygg, armbågar och handleder är inte ovanliga. Andra symtom kan vara ömhet och stelhet, trötthet, hopsjunken kroppshållning. Vid svårare fall kan det även uppstå andningssvårigheter och neurologisk påverkan så som svaghet, förändringar av känsla eller t.o.m. förlamning.

Vem det drabbar

Kutrygg/Gamnacke kan inträffa i alla åldrar och kan även om det är sällsynt inträffa vid födseln.

Detta kan drabba personer med en mängd olika diagnoser, några vanliga exempel är: MS, ihop med skolios, överrörlighet, muskelsvaghet, frakturer orsakade av benskörhet (osteoporos kompressionsfrakturer), degenerativa sjukdomar (t.ex. artrit), trauma, glidning av en ryggkota framåt på en annan (spondylolistes), vissa endokrina sjukdomar, diskdegeneration, infektioner (t.ex. tuberkulos), muskeldystrofi, polio, spina bifida och från tumörer. Varje orsak har sina egna riskfaktorer.

Men har även börjat se en ökning av lättare till medelsvåra varianter av gamnacke/kutrygg bland för övrigt friska vuxna och även många yngre personer och detta kommer mycket troligt av den ökade användningen av datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Dålig kroppshållning/arbetsställning vid dessa aktiviteter i kombination med försvagade hållningsmuskler kan ge problem med gamnacke/kutrygg.

Detta kan du göra själv

Om gamnacke kommer från svaga hållningsmuskler går det väldigt ofta att träna bort eller förbättra sin gamnacke genom att få bättre hållning. Övningar för att motverka gamnacke bör därför rikta sig till att återskapa rörlighet och en neutral kurvatur i hela ryggraden samt stärka de posturala musklerna.

Vid mer svårare fall, där gamnacke/kutrygg är mer permanent gäller det mer att förhindra försämring och bevara den funktion som finns. Detta också genom träning och habilitering.

Behandling i vården

Oftast görs en fysisk undersökning av en läkare som bekräftar om det finns en onormal kurva i ryggraden. Läkaren kommer också att leta efter neurologiska förändringar så som svaghet, förlamning, eller förändringar av känsel. Andra tester som görs kan omfatta: Röntgen av ryggraden, lungfunktionstest (om påverkar på andning finns) MRT (om det kan vara en tumör, infektion eller neurologiska symptom). Beroende på av vilken orsak man fått gamnacken/kutryggen och vilka symtom man har, görs bedömning av vilken behandling som passar bäst.

Man kan även behöva hjälp med kompletterande behandling av en fysioterapeut/sjukgymnast, då gällande rehabiliterande/habiliterande träning. Behöver man också ett avlastande, smärtlindrande och stödjande hjälpmedel så som en korsett, hållningsbandage eller nackkrage kan man bli remitterad av en läkare till en Ortopedingenjör eller söka hjälp hos en sjukgymnast/ fysioterapeut som hjälper dig att provar ut rätt typ av hjälpmedel för detta.

Aktuellt med operation?

Om operation blir aktuellt för gamnacke/kutrygg beror på orsaken till sjukdomen:

T.ex. medfödd kutrygg kräver korrigerande kirurgi vid tidig ålder. Många kompressionsfrakturer av benskörhet kan klaras av utan operation, om det inte finns några problem i nervsystemet eller smärta. För invalidiserande deformitet eller smärta, kan operation vara ett alternativ.

Gamnacke/Kutrygg orsakad av infektion eller tumör behöver behandlas mer aggressivt, ofta med kirurgi och mediciner.

Skriven av

Michael Bankler

Leg. Ortopedingenjör

med 15-års erfarenhet. Specialiserad inom området ortoser, barnortopedi och proteser.