Axel ur led

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

När axeln går ur led, trycks ledhuvudet på överarmens ben ur axelns ledskål. Vanligast är att axeln går ur led framåt. Detta sker ofta vid fall på utsträckt arm. Vanligtvis gör detta väldigt ont och man har svårt att röra armen. Då axeln går ur led bakåt är det ofta vid högenergiolyckor, detta medför nästan alltid frakturer på skelett och omslutande skelett.

Olika typer av hjälpmedel

Behandling är alltid individuellt, i vissa fall krävs operation andra fall inte. Icke-operativ behandling eller efter operation kan kräva användning av en ortos. Det finns olika typer av ortoser för axelskador. Målet vid användning av en axelortos är; positionera axeln och armen fördelaktigt för att smärtlindra, tillåta läkning, rehabilitering och förhindra att axeln går ur led igen.

Symtom

Symtomen när axeln har gått ur led är; kraftig smärta och man vill undvika att röra armen. Man vill istället hålla armen nära kroppen och eventuellt hjälpa till att hålla uppe underarmen med den andra armen.

Påföljande skador efter att axeln gått ur led är senskador, muskelskador och skelettskador. Detta kan ge fortsatta problem även efter att axeln positionerats rätt.

Vem det drabbar

Ofta drabbas personer med instabilitet eller tidigare skador av att axeln går ur led. Ofta sker det vid fall på utsträckt arm. Många gånger sker detta vid utövande av kontaktsporter som t.ex handboll.

Andra orsaker till att man kan drabbas är:

  • senskador
  • nervskador
  • och skelettskador som medför instabilitet i axelleden.

Detta kan du göra själv

Fysioterapi och återuppbyggnad av den omslutande muskulaturen kring axeln är viktigt efter att axeln gått ur led.

Behandling i vården

Vid misstanke att axeln gått ur led ska vård sökas akut för kontroll samt för att få hjälp med att föra armen i rätt position, sk reponering. När detta ska göras kan man få smärtstillande medicin förebyggande. Axeln dras fysiskt på rätt plats av läkare och sjukvårdspersonal. Vid vissa fall kan man även få sövas ner för att en reponering ska kunna genomföras.

I vissa fall kan det uppstå svårare skador på omslutande ligament och skelettdelar. Kontrollröntgen görs i vissa fall för att kontrollera att inga skelettskador uppstått.

Aktuellt med operation?

Operation kan behövas göras direkt om allvarligare skada på omslutande skelett och muskulatur har uppstått i samband med skadetillfället. Man kan även behöva göra en operation i ett senare skede om stabiliteten i axeln inte kan tränas upp och problem kvarstår med att axeln återkommande går ur led.

Skriven av

Michael Bankler

Leg. Ortopedingenjör

med 15-års erfarenhet. Specialiserad inom området ortoser, barnortopedi och proteser.