Hälbesvär

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Hälbesvär är en väldigt vanlig förekommande problematik för såväl unga, medelålders och äldre personer. Oftast finns en bakomliggande förklaring varför problematiken uppkommit och det gäller att förstå orsaken till problemen innan åtgärd görs. Detta är för att på bästa sätt angripa problemet och med rätt åtgärd bli symptomfri. Hos medelålders och äldre beror hälsmärta oftast på påverkan av hälkudden d.v.s. fettkudden som skyddar hälbenet från underlaget.  Det kan i detta fall vara rent belastningsrelaterat (att hälkudden belastas för tungt eller på för hårt underlag), att fettkudden är tunn eller uttrampad eller att den påverkats i struktur på grund av exempelvis medicinering. I vissa fall kan man vid belastning se vita prickar runt baksidan av hälen. Detta är fettväven från hälkudden som glidit åt sidan istället för att skydda hälbenet mot belastning.

Hos barn och ungdomar är det dock inte vanligt med uttrampade hälkuddar eller förändringar i fettvävnaden (även om detta på senare år blivit något mera vanligt p.g.a. ökad övervikt och stillasittande). Den vanligaste orsaken till hälsmärta hos barn och ungdomar är Severs. Detta är ett tillstånd som kan vara väldigt smärtsamt men ofarligt och egentligen i min mening ingen skada (även om man oftast pratar om Severs skada).

Hos personer som fortfarande växer är tillväxtzonen i hälbenet (där det bildas nytt ben för att hälbenet ska växa) mjuk. Det kan då (speciellt under idrottsutövande) ske rörelse i detta område, vilket kan ge måttlig till ibland stark smärta. Smärtan följer oftast tillväxtkurvan (d.v.s. att smärtan oftast upplevs som kraftigare under perioder som man växer kraftigare). Därför är smärtan oftast inte konstant, utan kan komma och gå under en längre tid.

Olika typer av hjälpmedel

Hjälpmedel för hälbesvär väljs som beskrivits tidigare beroende på orsaken till symptomen.

För barn och ungdomar med Severs rekommenderas det att se över fotställningen först. Står personen i fråga rakt så kan det hjälpa att tryckfördela med ett skoinlägg för att minska belastning på hälarna. En hälkopp kan också ge bra effekt på stabilisering av hälbenet. Detta förstås i kombination med en bra och fotriktig sko. Här är det viktigt med en sko som har en stabil hälkappa så att hälen inte kan röra sig i sidled för mycket. Står hälen snett så rekommenderas i första hand inlägg med bra hålfotsstöd (helst av allt en individuellt tillverkad fotbädd med inbyggd hälkopp). Detta gör ni bäst på er ortopedtekniska avdelning.

För vuxna med hälbesvär är även här skorna av stor vikt. MBT skor avlastar och dämpar islaget från hälarna på ett föredömligt sätt. Detta kan givetvis kombineras med inlägg, hälkopp eller annan mjuk sula för att dämpa obehaget. Notera att det även finns MBT sko med stålhätta om detta är ett krav.

Det finns även olika sorters ankelortoser som ger kompression och avlastar hälarna.

Symtom

  • Symptomen är först och främst smärta vid belastning
  • Hälkudden är uttrampad och känns tunn (kan du trycka tummen under hälen så du känner hälbenet?)
  • Vita prickar runt yttersidorna av hälen vid belastning
  • Förhårdnader kring hälens ytterkanter skvallrat om att vävnaden trycks utåt kanterna istället för att ligga kvar o skydda

Vem det drabbar

Besvären hos vuxna representeras oftast hos personer som har arbeten där man går och står mycket på hårda golv, eller där hälkudden utsatts för någon form av trauma.

Återkommande överbelastning är en vanlig orsak. Detta kan bero på att man använt eller använder dåliga skor med avsaknad stabilitet i kombination med dålig eller ingen stötdämpning. Har man dessutom en fot som är pronerad (inåttippad), platt eller varuserad (utåttippad) så blir den känsligare för belastningen från underlaget. Vid dessa fotställningar ökar således punkttrycket på hälen och andra fotstrukturer, vilket i längden kan ge bekymmer.

Hälkudden påverkas också kraftigare hos personer som är överviktiga och hos personer om genomgår behandling som försvagar och/eller bryter ned vävnad t.ex. cytostatika eller liknande).

Hos barn och ungdomar är det som tidigare nämnts oftast ett tillväxtrelaterat bekymmer. Det som kan komma att spela in på graden av smärtpåverkan är fotställningen. En del barn har något som heter pes plano valgus. I detta fall syns det att barnet står inåttippat i ankelleden. Tittar man bakifrån när barnet står så kan men även se att hälbenet tippar utåt i underkant i förhållande till underbenet. Detta medför då att barnet belastar insidan av hälbenet kraftigare vilket i sin tur medför att tillväxtzonen blir mer påverkad vid belastning.

Detta kan du göra själv

Det första du skall se över vid dessa symptom är dina skor. Tänk på att löparskor och andra skor mister sin dämpning och stabilitet efter ca 1år om de används frekvent. Så även om skorna är hela fortfarande så betyder det inte att dem är bra. Här kan du läsa mer om löparskor och vad du ska tänka på när du väljer dem.

Undvik att använda skor som är platta hårda och tunna i sulan. Man kan själv en kortare period tejpa hälarna med idrottstejp för att samla ihop hälvävnaden. Tänk bara på att lång tids användning av vidhäftningen i tejpen sliter på huden och kan ge skador.

Är det på jobbet som du upplever mest problem så kolla över din arbetsplats gärna i samråd med företagets skyddsombud föra att ändra eller eliminera moment som påverkar dig negativt.

Ibland kan det tillfälligt hjälpa med att ta inflammationshämmande för att minska påverkan.

Behandling i vården

Vänd dig till till vårdcentral om besvären blir långvariga. Där kan du få remiss till ortopedteknisk mottagning för tillpassning av ett personanpassat hjälpmedel (ett hjälpmedel som bara passar dig).

Ibland utförs röntgenundersökning eller ultraljud för att kontrollera att inget onormalt föreligger i de underliggande strukturerna.

Kortison kan ibland också ges då det föreligger en kraftigare inflammation.

Aktuellt med operation?

Detta är något som inte opereras. De enda fallen där det kan behövas en operation är då problematiken är sekundärt till en kraftig felställning eller tidigare trauma.

Skriven av

Michael Bankler

Leg. Ortopedingenjör

med 15-års erfarenhet. Specialiserad inom området ortoser, barnortopedi och proteser.