Inflammation i hälsenan

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Inflammation i hälsenan är egentligen inte en inflammation, utan en felaktig läkning av mikrobristningar som uppstår i senan vid en överbelastning. För att starta en naturlig läkning av en skadad sena behöver det först bli en inflammation, som sedan övergår till en reparation (en uppbyggnad) och slutligen leder till en normal senstruktur.

Vid hälseneinflammation blir det aldrig någon inflammation vilket leder till att felläkning av senan. På sikt leder detta till att hälsenan blir förtjockad och det kan även växa in blodkärl med nervändar i senan, detta bidrar i sin tur till att senan blir svagare.

Hälsenan är kroppens starkaste och kraftigaste sena som fäster i hälbenet och löper längs med underbenet och övergår till den stora vadmuskeln. Hälsenans viktigaste uppgift är att överföra vadmuskelns kraft till foten och möjliggöra sträck i foten. Dagligen utsätter vi hälsenan för påfrestningar i samband med gång eller löpning.

 

Olika typer av hjälpmedel

Du kan tänka på att använda stadiga och bra skor med dämpning som inte är för gamla, och till en början placera en kil under hälen eller ett inlägg i skorna.

Ortoser (skydd) för hälseneinflammtion som avlastar hälsenan och motverkar svullnad kan också vara bra att använda för att snabbare läka inflammationen.

Symtom

De vanligast förekommande symtomen vid hälseneinflammation är:

 • Lokal svullnad och ömhet mitt på hälsenan
 • Smärta vid belastning
 • Stelhet och smärta i hälsenan, fotleden och vaden som är tydligare på morgonen
 • Svullnad i hälsena som bidrar till minskad rörlighet i fotled
 • Vilovärk kan förekomma
 • Hälsenan kan även knarra vid belastning
 • Huden kan bli rödaktig med lokal värmeökning

Det är vanligt att symtomen kommer gradvis i början. Många upplever i början en molande smärta precis bakom hälen, vissa tycker att smärtan flytta sig runt hälen och upp längs vaden medan andra känner att smärta kommer från en specifik punkt. Vanligast är att det värker och att det är svullet kring hälen, men då hälsenan sträcker sig från fästet vid hälen upp till knävecket kan smärtan förekomma längs med hela vaden.

De besvär som uppstår i början håller sällan i sig längre än en vecka. I början brukar man få ont efter hårda träningspass för att sedan även framträda under träningspasset. Vid ett senare skede i skadeförloppet smärtar det även vid vila. Försöker man då vila bort smärtan brukar den försvinna under viloperioden men återkommer när träning påbörjas igen.

Skulle det förekomma ett ”pop” ljud och att det hugger till under aktivitet kan det vara en bristning i hälsenan, då bör vård uppsökas för att få en bedömning av hur stor bristningen är eller om senan har gått av.

Vem det drabbar

Inflammation i hälsenan är främst en idrottsskada men kan drabba alla, även om det är mer frekvent hos löpare.  Skadan är mer vanlig bland män i medelåldern och det är sällan ungdomar drabbas. En vanlig utlösande faktor vid hälseneinflammation är en överbelastning som följd av kraftigt ökad träningsmängd, ökad promenaddistans i felaktiga skor, ensidig och upprepad belastning eller belastning på hårt underlag som exempel, löpning på asfalt.

Om du går mycket i platta skor utan dämpning eller i för trånga skor som trycker på hälsenan kan det ge dig besvär med hälsenan. Även ett högt BMI ökar risken för besvär.

Detta kan du göra själv

Vid inflammation av hälsenan är det viktigt att göra något åt besvären så tidigt som möjligt, då långvariga problem med hälseneninflammation kan vara svårbehandlade. Desto tidigare behandling sätts in desto bättre förutsättningar att snabbt bli problemfri.

 • Undvik att överbelasta senan, exempelvis genom löpning och hopp
 • Minska belastning, vila från smärtande aktivitet
 • Receptfria värktabletter kan hjälpa mot smärtan
 • Se till att använda stadiga och bra skor med dämpning
 • Massage av hälsenan för att minska svullnad
 • De första fyra veckorna efter symtomdebut bör du undvika excentrisk träning som förvärrar senan, exempelvis excentriska tåhävningar
 • Avlasta hälsenan med en kil under hälen i skon. Den minskar hälsenans arbetsområde och verkar smärtlindrande
 • Anatomiska förutsättningar som överpronation i fot kan bidra till att hälsenan arbetar i sidled istället för upp och ned. Det kan vara en utlösande faktor till hälseneinflammation. Då kan ett inlägg för att minska pronationen vara aktuellt.
 • Ortoser (skydd) som är utformade för att avlasta hälsenan genom en inbyggd hälkil samt kompressionsbehandling av hela hälsenan som motverkar lokal svullnad. Svullnad av hälsenan innebär en stelhet och ytterligare smärta.

Behandling i vården

Vid besvär med hälsenan som inte börjat bli bättre på en vecka trots åtgärder, är det dags att vända sig till en läkare eller en fysioterapeut/sjukgymnast som kan hjälpa till att ställa diagnosen genom en klinisk undersökning. Ibland utförs ultraljudsundersökningar, men dessa är ofta överflödiga om den kliniska undersökningen ger tillräckligt med information. Hur vårdkedjan ser ut kan bero lite på lokala traditioner och rutiner.

En fysioterapeut kan ge dig övningar för ökad rörlighet och styrka. De program som utformas anpassas efter de individuella förutsättningarna, samt vilken fas du befinner dig i under sjukdomsförloppet. Rehabilitering är en viktig del för att bli symtomfri, även om träningen är smärtsam.

I början ges man ofta inflammationsdämpande medicin (NSAID) i tablettform. Det ger huvudsakligen minskade symtom så som smärta. Dock har det visat sig att smärtan i hälsenan inte primärt beror på inflammation vilket ger effekten av medicinen mindre betydelse.

Kortisoninjektioner vid hälseneinflammation är inte längre en aktuell behandlingsmetod då risken ökar att hälsenan försvagas av detta och går av.

Aktuellt med operation?

Operation utförs endast i enstaka fall vid hälseneinflammation då besvären är svåra och inte avhjälpts med fysioterapi. Efter en sådan operation krävs det intensiv träning i minst ett halvt år för att bli bra. Operation är aktuellt först ca ett år efter debutsymtom, har patienten haft besvär under en längre tid men inte gjort övningarna är det inte aktuellt med operation.

Skriven av

Michael Bankler

Leg. Ortopedingenjör

med 15-års erfarenhet. Specialiserad inom området ortoser, barnortopedi och proteser.