Stress­fraktur & Balettvrist

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Stressfraktur är en fraktur i ett skelettben, en utmattningsfraktur. Det uppkommer efter överbelastning av en kroppsdel. Skelettbenet utsätts under en längre tid för kraftig belastning med böjningar och tänjningar. Detta leder till att skelettet går av och orsakar en fraktur. Stressfraktur är även känt som utmattningsbrott.

Symtom

Uppkommer utan akut trauma utan uppkommer istället som en rodnad och svullnad med kraftig smärta, i vissa fall även vilosmärta. Ökande molvärk och svullnaden är lokaliserad över frakturen.

Vem det drabbar

En stressfraktur drabbar ofta personer som tränar mycket och länge och då överbelastar kroppen. Vanligt förekommande hos långdistanslöpare, marscherande militärer och balettdansörer. Vanligaste stressfrakturen uppkommer i skenbenet i underbenet (tibia), men förekommer även i benet intill skenbenet(fibula). En annan vanlig typ av stressfraktur uppstår ofta i ett ben i mellanfoten, detta kallas för marschfraktur.

Detta kan du göra själv

Man kan fortsätta träna, men bör inte göra det intensivt. Man får prova sig fram och anpassa träningen därefter, eventuellt byta träningsform eller aktivitet för att avlasta den skadade kroppsdelen. Läkningen tar ofta 6-8 veckor.

Behandling i vården

Uppsök vårdcentral vid misstanke om stressfraktur.

Behandling är inte operativ i vanliga fall. Man behandlar med specialanpassad träning, inlägg, skor samt smärtstillande medicin. Man rekommenderar gradvis igångsättande 8-12 veckor efter skadeutbrottet.

I vissa specialfall vid stressfraktur kan man behandla med ortos/skydd eller gipsstövel som ordineras av ortopedläkare eller via läkare på akutmottagning.Vid slät röntgen ses inte frakturen förrän 3- 6 veckor efter skadeutbrottet.

Aktuellt med operation?

I specialfall kan det bli aktuellt mer operation, men det är väldigt ovanligt.

Skriven av

Anna Alnemar

Leg. Ortopedingenjör

Leg. Ortopedingenjör med 8-års erfarenhet inom området proteser och ortoser.