Artros i fotled

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Artros är ett begrepp som innebär att ledbrosket i en led blir påverkat. Förenklat kan man säga att brosket blir ojämnt och gropigt. Denna ojämnhet gör att ledytorna inte glider som dom ska, det kan uppstå en ökad svullnad och rodnad runt leden med smärta som följd.

Artros i foten eller i fotleden beror på att brosket i den drabbade leden har förändrats negativt och långsamt tunnats ut. Varför detta sker är idag inte helt klarlagt. Däremot är kända riskfaktorer för artros i foten bland annat övervikt (mer vikt än lederna i fötterna klarar av att bära upp) och tidigare skador på leden. Medfödda felställningar i foten kan också bidra till utvecklingen av artros på sikt.

Olika typer av hjälpmedel

Det kan också vara en idé att se över formen på fötterna och fotvalven. Det kan då gå att minska besvären från artrosen genom att ändra belastningen på foten eller fotleden med hjälp av fotriktiga skor och skoinlägg. Exempelvis finns så kallade fotbäddar, inlägg som läggs i skorna och som kan minska belastningen på lederna i foten.

Vid artros i främre delen av foten kan skor med rullsula vara ett alternativ. Sådan rullsula kan man få ordnat på sina skor av en ortopedingenjör. Det finns även skor som är gjorda med rullsula, till exempel MBT-skor som kan avlasta fotleden.

Symtom

Det finns många stora och små leder (hela 33 stycken) i foten. Detta innebär att artros i foten eller fotleden kan ge sig tillkänna på olika sätt beroende på vilken av alla dessa leder som drabbas. Det vanligaste symtomet är smärta vid gång eller löpning, ofta i kombination med stelhet. Man kan också uppleva att foten blir svullen eller att det uppstår en benförgrovning runt den drabbade leden.

Vem det drabbar

Artros i foten kan drabba överviktiga, men också dem som tidigare har haft skador på sin fotled. Personer med medfödda felställningar i foten kan också på sikt få artros i fotleden och även överbelastning av fotleden kan ge upphov till detta.

Detta kan du göra själv

Likt andra former av artros så rekommenderas fysisk aktivitet som behandling av artros i foten och fotleden. Den här träningen bör du få lära dig av fysioterapeut för att se till att fötterna belastas på rätt sätt. Eftersom fötterna bär upp hela kroppen kan det vara aktuellt med viktnedgång för att minska belastningen på fötterna.

Enklare smärtstillande tabletter kan lindra symptomen kortvarigt vid artros. Dessa kan oftast köpas receptfritt, men du bör alltid diskutera mediciner med din behandlande läkare om du tar annan medicin eller har andra sjukdomar.

Behandling i vården

Kortisoninjektioner i den artrosdrabbade leden är ett populärt och effektivt sätt att lindra symtomen vid artros. Effekten av kortisonet är dock begränsad och symtomen återkommer oftast oförändrat efter ett tag. Det kan dock vara en bra lösning för att komma igång med träning av fot och fotled eller under tiden man går in och anpassar foten till fotinlägg.

Aktuellt med operation?

Vid uttalad artros med mycket symtom är oftast olika typer av steloperationer en bra lösning för att behandla smärtan även om rörligheten tyvärr oftast blir inskränkt. Ortoser, dvs. mjuka förband för fötterna kan vara en lösning om patienten inte vill genomgå operation eller har andra tillstånd som omöjliggör operation. Den vanligaste operationen vid artros i foten är av stortåns grundled, hallux rigidus. Det här ingreppet brukar ge god smärtlindring och funktion.

Skriven av

Michael Bankler

Leg. Ortopedingenjör

med 15-års erfarenhet. Specialiserad inom området ortoser, barnortopedi och proteser.