Handleds­smärta (Över­belastning av handled)

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Överbelastning är en vanlig orsak till smärta och svullnad i handleden och beskrivs med olika namn.

 • ”stenoserande tendovaginit”  är latin och betyder trång senskida. Svullnaden medför att senan inte kan glida fritt. 
 • Vid Morbus(Mb) de Quervain smärtar handleden i området där tummen sitter. Tillståndet är vanligt förekommande. 

Mb de Quervain är en lokal inflammation i senskidan i vilken tummens sträcksenor löper. Inflammationen skapar svullnad och förtjockning av senskidan som gör att senorna inte kan glida lika fritt.

Bild nr 1: Bilden visar tummens sträcksenor och dess senskidor. Bilden illustrerar även hur svullnaden kan leda trängsel i ett mycket begränsat utrymme.

Olika typer av hjälpmedel

Beroende på orsaken till värken och hur den uppkommer finns olika typer av handledsskydd. Ju tyngre påfrestning på handleden, desto stabilare skydd behövs för avlastning

 • Vid värk framkallad av tungt arbete bör man minimera påfrestningen på handleden.
 • Ett skydd med stabiliserande skena minskar ogynnsamma rörelser. Exempelvis 7070 prisma stabil plus. Ett mycket stabilt skydd som passar vid svår smärta.
 • Vid lindrigare besvär rekommenderas istället Handledsstöd SRX824 som är en mindre stabiliserande variant.
 • Vid förekomsten av värk och svullnad kan ett handledsskydd med kompression vara lämpligt för att minska svullnaden.Exempelvis 50P13 Manu Sensa.

Tveka inte på att fråga oss om du är osäker på vilket skydd du bör välja.

Symtom

Symptom som värk i handleden kan yttra sig då man arbetar aktivt med handen, men kan också komma att yttra sig nattetid vilket i sin tur medför stora sömnproblem.

 • Vanligast är handledssmärta över handryggen på den sida där tummen sitter. 
 • Det börjar ofta som en ömhet men vid fortsatt rörelse ökar det till mer distinkt smärta över handleden och ner över tummen. 
 • Smärtan kommer framförallt vid rörelse av tummen. Det kan exempelvis göra ont att greppa och lyfta en burk. Det kan även göra ont om du sträcker på tummen.
 • Det ömmar om du känner över området, och om du samtidigt rör på tummen kan det kännas som att det knäpper och knastrar över senan.
 • Mest uttalad blir smärtan om du fäller in tummen i handflatan och sedan vickar på handleden. 

Vem det drabbar

 • Handledssmärta är vanligt förekommande och kan drabba vem som helst. Oftast uppkommer problem efter en överansträngning, men även andra faktorer som kan orsaka tillståndet.
 • Man vet fortfarande inte varför tillståndet uppstår. 
 • Monotona, repetitiva och ovana rörelser av handled och tumme ökar risken för att drabbas. Det kan exempelvis vara målning eller att man som nybliven förälder bär sitt barn mycket.
 • Kvinnor drabbas oftare än män. Vanligast är ammande kvinnor, samt kvinnor i övergångsåldern. Detta gör att hormonförändringar tros vara en riskfaktor.

Detta kan du göra själv

Beroende på orsaken till handledsvärken är det viktigt att minska belastningen. Därför är det viktigt att:

 • minimera de rörelserna som är missgynnsamma för tillståndet.
 • Finns en inflammation är det viktigt att man vilar och avlastar handen.
 • Vid en arbetsrelaterad skada så är det viktigt se över ergonomin på arbetsplatsen så att de skadliga momenten elimineras.
 • Besvären kan gå över helt av sig själv om du vilar tummen och handleden från belastning och rörelse.
 • Du kan även prova antiinflammatoriska tabletter, exempelvis ibumetin, ibuprofen eller naproxen.

Behandling i vården

För att bättre kunna vila handen kan man få hjälp av en stödskena, en så kallad handortos. En arbetsterapeut, Ortopedingenjör eller sjukgymnast kan hjälpa till att prova ut en som passar dig. 

Din läkare kan även anpassa dosen och typen av antiinflammatoriska läkemedel för bättre effekt. Vid utebliven effekt kan man ibland behöva en kortisoninjektion vid området som då kan dämpa inflammationen bättre. Du är också välkommen att ringa till oss om du behöver rådgivning.

Aktuellt med operation?

Besvären kan som tidigare beskrivits gå över av sig själv. Om inte ovanstående åtgärder har någon effekt kan det däremot bli aktuellt med operation. Det är inte ovanligt att det behöver opereras för att besvären skall försvinna helt. Operationen tar ungefär en timme och innebär att senskidan klyvs så att inflammationen kan läka bättre.

Oftast behöver du inte sövas ner, utan ingreppet kan göras i lokalbedövning. Efter operationen behöver du vila handen och därefter långsamt öka belastningen under en till två månaders tid. Innan du fattar beslut om operation bör du med läkaren diskutera fördelar och risker med ingreppet.

Skriven av

Michael Bankler

Leg. Ortopedingenjör

med 15-års erfarenhet. Specialiserad inom området ortoser, barnortopedi och proteser.