Din kundvagn

Din kundvagn är tom

Varukorg

Handledssmärta (Överbelastning av handled)

Beskrivning av skada

Överbelastning är en vanlig orsak till smärta i handlederna. Vid överbelastningssmärta har handleden utsatts för tungt eller för mycket belastning av handleden under en kortare period. Smärtan i handlederna orsakas ofta av mindre lokala inflammationer. Strukturer som överbelastas är framför allt handens sträck- och böj muskulatur vilka svarat med inflammation som leder till smärtpåverkan. Monotona rörelser ökar risken markant för överbelastning och smärtpåverkan i handlederna. Smärta kan dels vara utlöst från kontorsarbete till arbeten som kräver tunga lyft. Smärtan är dock relativt snabbt övergående under förutsättning att handleden avlastas med vila eller minskad aktivitet.

Vem det drabbar

Handledssmärta är vanligt förekommande och kan drabba vem som helst. Oftast uppkommer handledsrelaterade problem efter en överansträngning. Men det finns även andra faktorer som kan orsaka tillståndet.

  • Överbelastning/Inflammation

Överbelastning av handleden kan drabba dig som har ett ensidigt monotont arbete men kan även uppkomma vid ett enstaka tillfälle då man utsatt handleden för tungt arbete. Inflammation av handleden uppkommer dock oftast då man vid upprepade tillfällen utsatt handleden för rörelser som inte hör till handledens normala rörelse. Därför är dessa bekymmer vanligast hos personer som jobbar med ensidiga arbetsuppgifter där man gör samma rörelser och moment större delen av arbetstiden. En bra ergonomi på arbetsplatsen är därför av stor vikt för att minska risken att drabbas.

 

  • Artros

Artros i handleden kan uppkomma pga. en rad olika anledningar. Det kan bero på tidigare skada (på skelett och/eller ledband) som i sin tur medfört att ledbrosk börjar minska mellan benen i handen, olika typer av inflammatoriska ledsjukdomar, medfödda skelettera deformiteter och åldersrelaterade ledförändringar. Det finns även en ärftlig faktor som påverkar handledsrelaterade problem.

  • De Quervains

Orsaken till detta tillstånd är enligt forskningen inte helt säkert. Troliga faktorer är dock ensidiga och upprepade rörelser av hand och tumme. Hormonförändringar kan också leda till detta problem exempelvis efter graviditet.

  • Efter frakturer/trauman

Frakturer som behandlas behöver inte ge några bestående problem. Men detta kan givetvis variera beroende på frakturens omfattning och vilka strukturer som blivit skadade i samband med traumat. Ibland finns en felställning kvar där brottet var vilket medför en stelhet, smärtpåverkan och värk över området. Om frakturen var av komplex sort vilket involverat själva leden kan ibland smärt och domningar kvarstå som förvärras då man rör handleden i vissa lägen. Frakturer drabbar oftast äldre personer eller personer med allmänt skörare skelett. Vanligt är fallolyckor särskilt hos personer med nedsatt balans men kan också ske vid idrottsutövande.

Andra trauman som kan leda till smärta, värk och instabilitet kan vara stukningar, uttänjda ledband eller avslitna ledband vilket kan ge stora problem även efter rehab perioden.

  • Graviditet

Vid den senare delen av graviditet samlar kroppen på sig mycket vätska och det sker en hormonförändring i kroppen. Detta gör att handleden blir känsligare för inflammationer då det blir trångt och inklämt i strukturer som behöver ha plats för att kunna fungera och röra sig.

Symptom

Symptom som värk i handleden kan yttra sig då man arbetar aktivt med handen, men kan också komma att yttra sig nattetid vilket i sin tur medför stora sömnproblem.

  • Överbelastning/inflammation

Oftast upplevs smärta i och omkring handleden och det förekommer en rodnad och svullnad. Ofta är den berörda personen även tryckkänslig vilket medför att det ömmar över handleden vid beröring. Det kan även upplevas att man är svagare i den handleden där inflammationen är närvarande. Detta beror på att smärtan påverkar förmågan att använda handleden normalt. Vid kraftigare inflammationer tilltar svullnad och rodnad avsevärt och det kan i vissa fall förekomma senknarr då man rör på handleden. Svullnad över handleden tilltar ofta nattetid eller vid en stunds vila vilket medför att handen då ofta upplevs stel, mindre rörlig och tjock.

  • Artros

Vanliga symptom då handledsartros förekommer är smärta, stelhet, nedsatt rörlighet, svullnad och ibland nedsatt handfunktion då det kan förekomma rörelseinskränkningar. Ibland kan även deformiteter förekomma.

  • De Quervains

Symptomen vid De Quervains uppkommer oftast i samband med rörelse och belastning av tummen exempelvis då man greppar runt saker för att lyfta dom. Ibland ses en svullnad vid benutskottet (processus styloideus radii) strax nedanför tumbasen och det kan förekomma ett knarrande ljud i detta område vid rörelse. Smärta och värk förekommer oftast i handleden på sidan där tummen är placerad.

  • Efter frakturer/trauma

Kvarstående symptom efter frakturer yttrar sig oftast som värk efter ansträngning. Inte allt för sällan har patienten en kvarstående deformitet över området där frakturen var lokaliserad vilket bidrar till en ökad ansträngning av strukturerna. I vissa fall kan det även kvarstå en skada i en av de stora nerverna och eller senorna i handen som medför att domningar och smärta kvarstår.

  • Graviditet

Symptom som uppkommer är oftast smärtrelaterade då man ska bära saker som kräver att man behöver använda tumgrepp. Smärtan är initialt väldigt lindrig och kan yttra sig i form av obehag. Men ju mera handleden används desto mer tilltar smärtan. Det kan även förekomma domningar särskilt nattetid.

Detta kan du göra själv

Beroende på orsaken till handledsvärken är det viktigt att minska belastningen eller rörelserna som gör att problemen blir större. Därför är alltså viktigt att minimera de rörelserna som är missgynnsamma för tillståndet. Finns en inflammation är det viktigt att man vila och avlastar handen. Är det en arbetsrelaterad skada så är det absolut ide att se över de ergonomiska förhållandena på arbetsplatsen så att de skadande rörelserna och påfrestningarna elimineras.

En handledsortos (ett handledsstöd) bör användas för att minska påfrestning på hand och handled och att minska påfrestningen och minska ogynnsamma rörelser. Finns en svullnad kan det vara bra att använda ett handledsstöd av elastisk sort för att minska svullnad över det drabbade området.  Det är ibland idé att ta kontakt med vården för att få ytterligare behandling om problemen kvarstår under lång tid. Det kan i vissa fall även bli aktuellt med sjukgymnastik och i vissa fall operation för att få bukt på problematiken.

Olika typer av hjälpmedel

Beroende på orsaken till värken eller hur den uppkommer behövs olika typer av handledsortoser (handledstöd). Är värken relaterad till tungt arbete, bör man försöka minimera påfrestningen på handleden genom att ha en stabiliserande skena i handledsskyddet som minimerar den ogynnsamma rörelsen vilken framkallar värken. Exempel på ett sådant handledsskydd är 7070 prisma stabil plus. Ju mindre påfrestning på handen som utförs i form av vikt, desto mindre stabilt skydd krävs för att avlasta.

Är det däremot värk och svullnad och kan det vara bra med ett handledsskydd som har mera kompression för att minska svullnad. Ett sådant skydd är exempelvis 50P13 Manu Sensa

Behandling i vården

Handledsvärk behandlas bäst genom avlastning och vila så att de ansträngda strukturerna får vila och en chans att återhämta sig. Ibland finns dock bakomliggande orsaker till problematiken som inte enbart kan behandlas med vila och avlastning. Sök er då till vården för att få den bästa och mest lämpliga behandlingen för just dina problem.  Det kan handla om passande sjukgymnastik, injektioner och akupunktur m.m.

Aktuellt med operation?

Ibland finns ingen annan utväg än att utföra en operation. Oftast görs detta när besvären diagnosticerats som kroniska. Det kan exempelvis handla om att öppna upp en senskida så att senan kan röra sig igen utan retning och svullnad som följd.

Skriven av Michael Bankler

Ortopedingenjör