Lätt smärta och instabilitet i fotleden

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

I alla leder finns det ligament som har till uppgift att stabilisera leden. Så även i fotleden. Upprepade vrickningar, stukningar och andra skador kan leda till att dessa ligament tappar sin fulla funktion. Om så är fallet så upplever man en instabilitet och risken för att stuka foten ökar. Ofta kan det svårt att gå på ojämna underlag.

Olika typer av hjälpmedel

Upplever du att din fotled är instabil så är det viktigt med stabila, fotriktiga skor. Tänk då på att hälkappan ska vara stabil och att skon ska vara vridstabil.

Upplever du trots detta att din fotled är instabil så finns det flera olika hjälpmedel att ta till hjälp. Har man problem med stukningar behöver man ett stabilare skydd som förhindrar att foten hamnar i sitt ytterläge där strukturerna påverkas. Har man en lättare instabilitet i kombination med en svullnad finns det skydd som har kombinerad effekt mot svullnad som samtidigt ökar stabiliteten i fotleden.

Även stödstrumpor har i lättare fall god effekt. Dessa motverkar svullnad och minskar på så vis smärtan.

Symtom

Symptomen för en instabilitet i fotleden varierar. Lättare instabilitet kan leda till värk både vid aktivitet och efterföljande vila. Ofta svullnar fotleden upp.

Om instabiliteten är så pass stor att man stukar foten så får man i de flesta fall ont på utsidan av foten under fotknölen. Vid dessa fall kan det bli en blödning i muskelfästet och foten svullnar oftast.

Vem det drabbar

Problemet med instabila fotleder finns i alla åldrar. Har man bakomliggande ledsjukdom eller överrörlighetssyndrom så ökar risken. Har man haft problem med vrickningar, stukningar och andra skador tidigare så ökar risken för att skadan ska komma igen.

Detta kan du göra själv

Om du stukat foten och den svullnar upp är det viktigt med kompression för att minska blödningen. Enklast gör man detta med en elastisk binda. Denna lindas hårt initialt för att minska svullnaden. Om du känner domningar är det viktigt att lossa bindan. Här hittar du elastisk binda och andra hjälpmedel för fot. 

Efter att foten är lindad så är det bra att ha foten i högläge. Tänk då på att hålla foten högre än hjärtat så lägg dig på golvet och lägg upp foten på en stol.

Om du har en lätt instabilitet eller har stukat foten så är det viktigt att börja träna upp muskulaturen i foten, dels i rehabiliteringssyfte och dels för att minska risken att du får samma skada en gång till. Kontakta fysioterapeut för att lägga upp ett träningsprogram.

Behandling i vården

Om du upplever en instabil fotled ska du kontakta fysioterapeut för att träna upp muskulaturen. På så vis minskas risken för att få en stukning och stabiliteten ökas. Detta gäller även när du kan börja stödja på foten efter en skada.

Om du har mycket ont, svårt att stödja på foten och en svullnad i samband med en vrickning/stukning ska du kontakta din vårdcentral eller jourcentral.

Om du efter några dagar efter skadan fortfarande har svårt att stödja på foten eller om svullnaden inte går ner så ska du också kontakta din vårdcentral eller jourcentral.

Aktuellt med operation?

Om konservativ rehabilitering med fysioterapeut under minst tre månader inte fungerar behöver vårdcentralen skriva en remiss till en fotortoped.

I vissa fall kan ledbanden kirurgiskt stramas upp. Efter detta ingrepp får man gips eller ortos. Behandlingen är individuell och vilken typ av ingrepp som behövs avgör fotortopeden.

Skriven av

Michael Bankler

Leg. Ortopedingenjör

med 15-års erfarenhet. Specialiserad inom området ortoser, barnortopedi och proteser.