Hallux Valgus

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Hallux valgus är latin och betyder, lite förenklat, sned stortå. Tillståndet innebär att stortåns spets vinklas alltså inåt, mot andra tån, vilket gör att stortåns grundled blir utstående och orsakar en bredare framfot.

Förutom att stortån ser sned ut, kan man också se en utstående knöl vid stortåns grundleden. Det är breddökningen av framfoten som leder till ökat tryck på utsidan av foten när den begränsas av skon, vilket kan leda till skav, smärta och inflammation. 

Olika typer av hjälpmedel

En viktig del i behandlingen av hallux valgus är rymliga, bekväma och fotriktiga skor. Plats för framfoten minskar trycket och kan i många fall göra dig helt besvärsfri. Skor som passar bra för Hallux Valgus hittar du här. 

Ett annat alternativ är inlägg med så kallad främre pelott vilket bygger upp det främre fotvalvet och kan minska symtomen. Om man drabbats av inflammation i slemsäcken (se ovan) kan det vara värdefullt med skumplastinlägg, med en hålighet i mitten över den ömmaste punkten, för att avlasta.

Upplevs nattetid i form av obehag och i vissa fall kramp kan man använda ett nattbandage. Syftet med denna är att lindra symptom och inte som lätt kan missuppfattas att successivt minska snedställningen.

Det går inte att med yttre kraft påverka tån så att den blir rakare. Däremot kan man med adekvat hjälpmedel bromsa upp förloppet, minska och i vissa fall ta bort smärtpåverkan. Dagtid är alltid ett inlägg med pelott att föredra i kombination med bra skor. Det kan också vara bra att använda ett kolfiberinlägg under inlägget med pelott för att minska kraftpåverkan på framfoten under gång. Istället för kolfibersula kan även MBT skor användas. Dessa leder också till att  påfrestning över tåleden minskar.

Symtom

Ett vanligt symtom, som ofta leder till kontakt med sjukvården, är smärta och skav samt svårigheter att hitta skor som passar.

Många personer kan vara nästan besvärsfria vid barfotagång men återfår besvären då man använder skor. Smärta och skav drabbar framförallt “knölen”, det vill säga stortåns grundled, men kan i vissa fall (genom ökat tryck) även ge symtom på utsidan av foten (lilltåsidan).

Över stortåns grundled finns även en slemsäck som kan bli inflammerad, vilket kan misstänkas om den blir rodnad och svullen. En följd av snedvridningen av stortån kan även vara skav på andra tån, där stortåns spets skaver mot andra tåns insida.

Vem det drabbar

Hallux valgus är en mycket vanlig fotåkomma som kan drabba både män och kvinnor i olika åldrar men är vanligast hos kvinnor i medelåldern. Man vet ännu ganska lite om orsaken till varför man drabbas av hallux valgus, men ett plattare fotvalv samt trånga skor tros vara bidragande orsaker. Det finns även viss ärftlighet. Den typiska individen som drabbas av den ärftliga varianten är en ung kvinna med trånga skor som får symtom framförallt då hon idrottar. 

Bild 1. Bilden visar hallux valgus, där linjen pekar på stortåns grundled. Eftersom stortån pekar inåt leder detta till att grundleden blir utstående, vilket kan ge skav och smärta.

Detta kan du göra själv

Man kan överväga att smörja det irriterade området med anti-inflammatorisk gel eller äta en kur med anti-inflammatoriska tabletter (t.ex. Voltaren, Naproxen m.m.) men det finns andra tillstånd som kan ge inflammation av stortåns grundled, så vid osäkerhet är det bättre att diskutera med din läkare.

Förhårdnader av huden är vanligt vid hallux valgus, och en viktig del för att minska besvär på sikt är god fotvård. Ta gärna regelbundna fotbad och fila därefter ner förhårdnader på huden varsamt. Smörj sedan in fötterna med mjukgörande kräm, som kan köpas receptfritt på apoteket. 

Behandling i vården

Hur vårdkedjan ser ut kan bero lite på lokala traditioner och rutiner, men ofta får du träffa en läkare eller fysioterapeut som kan hjälpa till att ställa diagnosen. Symtom i kombination med kroppslig undersökning är räcker, röntgen är inte nödvändig för att ställa diagnosen. Röntgen kan framförallt bli aktuellt vid misstanke om andra diagnoser, som t.ex. artros (ledsvikt).

De viktigaste faktorerna i behandlingen av Hallux valgus består av sådant du kan göra själv, dvs skaffa lämpliga skor eller inlägg. Regelmässigt får man, i kontakt med vården, först prova nämnda hjälpmedel innan det kan bli aktuellt med operation. 

Aktuellt med operation?

Om du som patient har väldigt uttalade besvär och inte fått tillräcklig lindring genom egenvård och hjälpmedel kan operation diskuteras. Du får då en remiss från din distriktsläkare för vidare diskussion hos ortoped. I regel görs då en röntgenundersökning för att underlätta planering av operationen.

Det finns många olika operationsmetoder där alla har det övergripande målet att räta ut stortån. Ofta används en skruv för att fixera det nya förbättrade läget under läkningsfasen. Operation ger ofta gott resultat men rehabiliteringstiden är lång, ca 3-4 månader. 

Skriven av

Michael Bankler

Leg. Ortopedingenjör

med 15-års erfarenhet. Specialiserad inom området ortoser, barnortopedi och proteser.