Fotledsstukning distorsion

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Vid stora felbelastningar på foten kan det leda till att foten för en kort stund hamnar ur sitt normala läge. Detta kallas ofta för stukning (distorsion) eller vrickning. Oftast viker sig foten inåt och det gör ont på fotens utsida under fotknölen. Vid en stukning eller vrickning blir vävnaden runt fotleden skadad och det kan även leda till blödning i närliggande muskelfäste. Detta kan leda till en svullnad och även att foten blir blå. När foten är stukad/vrickad gör det ofta ont att stödja på foten och det blir således svårt att gå.

Foten är den leden som utsätts för störst belastning per yta av alla kroppens leder. För att klara belasta på foten krävs det att muskler och ledband stabiliserar foten. När foten utsätts för stora riktningsförändringar på framförallt ojämna underlag kan belastningen bli så pass stor att ledbanden blir uttänjda eller går av. I vissa fall kan det även leda till en fraktur på närliggande skelett. Vanligast är att foten viker sig inåt i så kallad supination och det gör då ont på fotens utsida under fotknölen. Endast 10% av fotledsstukningar sker åt omvända hållet, alltså när foten viker sig utåt i så kallad pronation. Smärtan sitter då på insidan av foten.

Olika typer av hjälpmedel

Initialt efter trauma är det viktigt att linda foten med en elastisk binda för att minska blödningen.

För att stabilisera foten vid gång/aktivitet kan det vara bra att tejpa foten eller använda någon form av ortos. Syftet med tejp och ortos är att hindra foten från att komma i det läget som gör ont men att ändå kunna röra foten för rörelseträning i de lägen som inte gör ont. De ortoser som används vid fotledstukningar begränsar med andra ord din fot från att supinera eller pronera beroende på vilken skada du har medan de tillåter full rörelse i dorsalflektion (lyfta foten upp mot knät) och plantarflexion (föra fotbladet nedåt vid frånskjut).

Symtom

Vid en stukning av fotleden kan man ofta härleda till ett specifikt trauma. Vid detta trauma har foten vikt sig och efter det gör det ont. Efter en stukning blir ofta foten svullen och i vissa fall även blå. Foten gör ont vid belastning och den känns instabil.

Vem det drabbar

Fotledsstukning är en av de vanligaste skadorna som drabbar idrottare och drabbar oftare kvinnor än män. Studier har dock visat att antalet stukningar har minskat de sista åren inom idrott. Detta tros bero på en större medvetenhet hos idrottare och mer förebyggande träning för att bli starkare i muskler som ska stabilisera foten. En stukning behöver inte komma vid idrott utan det kan räcka med att trampa på en sten, trottoarkant eller att missa ett trappsteg.

Detta kan du göra själv

Initialt efter ett trauma gör det ont att röra på fotleden. För att minska smärtan finns det flera olika sätt du kan prova själv:

Ha foten i högläge

Med detta menas att du håller foten i en position högre än hjärtat. Lägg dig till exempel på golvet och ha foten i soffan. Genom högläge minskas svullnaden och därigenom brukar även smärtan minskas.

Linda foten

Genom att linda fotleden med en elastisk binda så minskas blödningen och svullnaden motverkas. Linda foten så fort som möjligt efter trauma. Första 15 minuterna är det viktigt att linda ganska hårt. Känner du stickningar och domningar ska du däremot släppa på bindan. Det kan också smärtlindra genom att lägga is mellan lagren av bindan. Här hittar du elastisk binda och andra hjälpmedel för foten. 

Receptfria läkemedel

Har du smärtor kan du initialt ta receptfria läkemedel för att minska smärtan.

Rehabilitering

Den viktigaste delen för att bli återställd av en stukning eller vrickning är rehabilitering. Rörelseträning är viktigt redan från start och även att belasta foten i den mån det går. Allt eftersom smärtan minskas så kan du öka belastningen. Kontakta din fysioterapeut för att gemensamt bygga upp en rehabiliteringsplan för just dig.

Gör det så pass ont att du efter några timmar inte kan stödja på foten ska du kontakta din vårdcentral.

Behandling i vården

Kontakta din vårdcentral om du har väldigt ont och inte kan belasta på foten. Kontakta även din vårdcentral och svullnaden inte gått ner efter några dagar.

Läkare beslutar efter undersökning om röntgen ska göras eller ej. Vanligast är att skelettet inte är påverkat och i dessa lägen brukar inte kirurgiskt ingrepp behövas utan stabiliserande bandage och eller ortos brukar räcka.

Vid alla typer av fotledsstukningar är det viktigt att du kontaktar din fysioterapeut för att stärka upp musklerna i fotleden. På så vis kommer du snabbare tillbaka till full funktion och risken för att stuka foten igen minskas.

Aktuellt med operation?

Ibland när stukningen varit kraftig så går delar eller hela ledbanden av som stabiliserar ankelleden. Det kan då i vissa fall bli aktuellt med operation för att sy ihop ledband och/eller senor. Drabbas man av en syndesmosruptur (framförallt med utåtroterande våld mot ankeln) så kan det i vissa fall behövas en operation.

Ibland föreligger endast ruptur av syndesmosen men inte allt för sällan kommer denna skada i kombination med en fotledsfraktur. Denna kan då behöva opereras, beroende på om benbitarna ligger bra på plats eller om de ligger dislocerade (ur läge), men också beroende på hur instabil ankelleden förefaller.

Skriven av

Alexander Andersson

Leg. Ortopedingenjör

Leg. Ortopedingenjör med 6-års erfarenhet. Specialiserad inom området proteser och ortoser.