Droppfot

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Droppfot är ett tillstånd i foten där man har svårigheter eller inte kan lyfta foten alls. Man får ofta en släpande gång för att foten släpar i marken när man ska svinga fram benet vid gång. Detta kompenseras ofta med att man får ett ofördelaktigt gångsätt.

Olika typer av hjälpmedel

De hjälpmedel som med fördel kan användas är droppfotsskydd vilken provas ut på en ortopedteknisk avdelning eller hos fysioterapeut, efter remiss från remitterande doktor. Den används tillsammans med sko. Skyddet består av en vad del som sätts mot vaden. Denna sitter ihop med ett fotblad via en skena. Fotbladet placeras alltid under fotsulan för att ge stöd och lyft.

Det finns olika typer av droppfotsskydd och även varierande nivåer av styvhet. Dessa väljs specifikt ut i hänseende till nivå av bortfall. Det finns även enklare band som sätts i skon och på underbenet för att hjälpa foten att få markfri gång när man svingar fram foten.

Symtom

Symtom för droppfot är ökad snubbelrisk och att ens gångmönster ändras. Man får ofta en släpande gång då foten släpar i marken när man ska svinga fram benet vid gång. Risken för fall är hög vilket i sin tur kan orsaka fallskador som t.ex frakturer på armar. Droppfoten kompenseras ofta med att man får ett ofördelaktigt gångsätt för att förhindra att foten skrapar i marken.

Vem det drabbar

Anledningen till droppfot är flera. Det kan röra sig om nervinklämning av nerverna som styr musklerna som ska lyfta foten. Dessa muskler som ska lyfta foten och inte kan arbeta fullgott kallas för dorsalflexorer. Andra orsaker till droppfot kan vara stroke, skador eller sjukdomar som engagerar nervsystemet, exempelvis diskbråck då nerverna i ryggmärgen påverkats.

Detta kan du göra själv

Fysioterapi för att bygga upp eventuell förlorad funktion är en del i egenvården. Ansvar över vilka skor man använder är också en del i egenvården. Att man ser till att ha stabila, fotriktiga skor som sitter fast på foten ordentligt och inte medför någon extra fall- eller snubbelrisk. Även ansvar för sin hälsa är eget ansvar Att man, om möjligt, kan påverka orsaken till varför man fick funktionsbortfall för att förbättra möjligheten att tillfriskna.

Behandling i vården

Behandling i vården fokuserar på att avhjälpa/rehabilitera den kroppsdel eller kroppsfunktion som är skadad eller sjuk för att återfå funktion igen.

Aktuellt med operation?

I vissa fall opererar man. Men detta är en bedömning som görs av läkare.

Skriven av

Michael Bankler

Leg. Ortopedingenjör

med 15-års erfarenhet. Specialiserad inom området ortoser, barnortopedi och proteser.