Skada på sidoledbandet i knät

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Med en ligamentskada menas en skada i ledbanden som man finner på insidan respektive utsidan av knäleden. Ledbanden har som uppgift att stabilisera knäleden i sidled och minska påverkan på led och ledbrosk i knäleden. Skadan kan vara partiell (delvis) eller total rupterad (helt av). Oftast uppstår en blödning i samband med skadan och svullnad och smärta är påtaglig. 

Olika typer av hjälpmedel

Att välja rätt knäskydd kan ibland upplevas svårt. Frågor som: Vad ska jag välja? och Vilket är bästa skyddet för mina behov? dyker givetvis upp ibland.

Det finns en rad olika knäskydd för denna typ av skada. Alla våra knäskydd är anpassade efter att skydda knäleden på olika sätt och med olika krav på stöd. Tänk dock på att välja ett knäskydd som tillgodoser dina behov på bästa möjliga sätt. Här är några ledande frågor du bör ställa dig inför val av knäskydd:

  • hur mycket stabilitet behöver mitt knä?
  • I vilken miljö skall skyddet användas?
  • När behöver jag stödet som mest?
  • Hur lång tid behöver jag skyddet? Hela tiden eller bara vid idrottsaktiviteter?

Detta påverkar vilket skydd som passar dina behov allra best. Är du osäker? chatta, mejla eller ring oss så hjälper givetvis våra ortopedingenjör  till att hitta det absolut bästa skyddet för just dina behov.

Symtom

Symptomen är 

  • svaghet i knäleden (känns som att knät vill vika sig)
  • Instabilitet i sidled
  • Smärta 
  • Svullnad 
  • Ömhet på in eller utsidan an knät 

Vem det drabbar

Skadan uppkommer i samband med yttre våld mot knäleden och det krävs hos unga och friska personer relativt kraftigt våld för att det ska kunna uppstå skador på ledbanden. Oftast uppkommer skadan hos unga och medelålders i samband med idrottsutövande. Exempelvis fotboll om man blir påsprungen från sidan så att knäleden viker sig i sidled. 

Det förekommer dock även i högre åldrar i samband med fallolyckor där personen i fråga exempelvis tappat balansen och satt sig på sitt egna ben. 

Detta kan du göra själv

Är du osäker på om du har en ligamentskada så ta kontakt med vården för att utesluta det. Om du tidigare har haft en ligamentskada och fortfarande upplever att du är påverkad i knäledens sidostabilitet då försök då att träna upp muskulaturen kring knäleden.

Behandling i vården

Misstänker du att du skadat din knäled så ska du direkt ta kontakt med vården. 

För att säkerställa så att inte någon skelettet eller broskskada föreligger så utförs oftast  en vanlig slätröntgen. Misstänkt man en ligamentskada eller liknande så görs också en magnetröntgen (MR). Ibland tittar läkaren även med ultraljud då anledning för detta föreligger.

Alla ligamentskador kräver efterföljande fysioterapi ( sjukgymnastik) för att stärka upp strukturerna kring knäleden så att den åter blir stabil och välfungerande. Beroende på hur skadan ser ut gör ortopedläkare en bedömning om eventuellt föreligger. 

Aktuellt med operation?

Behandlande ortopedläkare gör bedömningen efter utförda undersökningar om anledning till operation föreligger. Det som görs då är att man syr ihop ledbandet eller sätter in en ersättning. Ibland tas även ledbandet bort helt utan någon ersättande struktur. En anledning till operation är också om flera knästrukturer blivit skadade i kombination med ligamentskadan.

Skriven av

Michael Bankler

Leg. Ortopedingenjör

med 15-års erfarenhet. Specialiserad inom området ortoser, barnortopedi och proteser.