Schlatterknä

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Schlatter är ett tillväxtrelaterat bekymmer. Det drabbar barn och ungdomar som fortfarande växer kraftigt och kan vara moderat till ibland mycket smärtsamt. Jag önskar egentligen inte kalla detta tillstånd för en skada, då det mer är en effekt av vad som sker när en person växer kraftigt.

På den övre delen av smalbenet sitter infästningen från knäskålsenan förankrad. Detta senfäste kan kännas som en liten knöl upptill fram på smalbenet och heter tuberositas tibiae. Denna infästning är hos växande personer mjuk för att ny benvävnad skall kunna bildas. När en person växer kraftigt är denna infästning mjukare än vanligt, viket gör att rörelse i området framkallar smärta. Smärtan i sig är inte farlig på något sätt, men kan vara mycket besvärlig då man vill fortsätta med sina idrottsaktiviteter som tidigare.

Olika typer av hjälpmedel

Ett knäskydd som är anpassat för att avlasta schlatter är att föredra och lindrar besvären på ett effektivt sätt så att aktivitet kan fortlöpa som tidigare.

se även över skoval så att adekvata bra skor används vi idrott. Skorna behöver ha bra dämpling och stabilitet för att minska påfrestning på knät. Inläggsulor kan ochså vara bra, speciellt då foten tippar inåt. Detta medför indirekt  att  knäleden utsätts för större belastning och kan ge liknande symptom.

Symtom

Symptomen är smärta. Främst i samband med aktivitet och känns som ömmande upptill nedanför knäskålen på underbenet. Smärtan uppkommer oftast när kraftpåverkan på senan är stor, exempelvis när man går i trappor eller springer. Men smärtan kan även i vissa fall göra sig till känna även i vila.

Vem det drabbar

Tillståndet drabbar barn och ungdomar och är extra besvärligt hos de individer som är mycket aktiva inom idrott. Problemen följer ofta tillväxtkurvan d.v.s. att besvären tilltar när individen växer kraftigt och avtar då tillväxten är något mindre. Därför upplever många att besvären kommer och går.

Besvären kan tyvärr i vissa fall hålla på till och från i flera år men brukar tillslut gå över av sig självt.

Detta kan du göra själv

Minska ned något på aktiviteten men fortsätt att träna. Som nämnts tidigare så är tillståndet helt ofarligt men kan givetvis bli besvärligt om man struntar i smärtan och tränar vidare lika frekvent som innan.

Man kan en kortare period prova antiinflammatoriska läkemeden för att lindra påverkan. Men det är ingen långvarig lösning och bör inte användas frekvent.

Behandling i vården

Söker ni vård så görs i regel inga åtgärder för schlatter. I vissa delar av landet dock läkaren ordinera ett slatterbandage (knäskydd för slatter) via ortopedtekniska avdelningen. Oftast erhåller man dock endast ett skydd på denna remiss och behöve ytterligare ett skydd att byta med så klassas det som egenvård (d.v.s att man får köpa ett skydd på egen hand)

Aktuellt med operation?

Detta är inget man inom vården opererar då det är ett tillväxtrelaterat bekymmer som går över av sig själv med tiden.