Trokanterit överbelastning och inflammation av höften

Trokanterit: Överbelastning & inflammation i höften

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Inflammation i höft (Trokanterit eller Trokanterbursit)

Trokanterit orsakar smärta och ömhet över lårbenets övre och mer utskjutande parti (området heter Trokanter major, v.g. se bild 1.)

Detta är ett av de vanligaste smärttillstånden i höften. Många söker vård på vårdcentralen eller hos sjukgymnast, men mycket kan man faktiskt göra själv.

Orsaken till varför trokanterit uppkommer är inte helt känd, men det finns flera olika teorier till varför tillståndet utvecklas (läs under rubriken “vem det drabbar”).

Hör vår leg. ortopedingenjör Michael Bankler berätta mer om Trokanterit och vilka hjälpmedel som finns.

Olika typer av hjälpmedel

När man behandlar en trokanterit/inflammation i höften gäller det att avlasta utsidan av höften.

Får man besvär p.g.a. felställning/överbelastning i knä eller fot kan man korrigera med knäskydd och/eller individuella fotbäddar.

Det finns även trokanterbälten man kan använda som ger lite stöd och avlastar.

Se våra alla våra höftskydd här

Symtom

 • Smärta över utsidan av höften. Smärtan kan sitta lokalt över trokanter (benutskottet på lårbenets ovandel), men kan också sprida sig både uppåt mot höftkammen och nedåt mot knät.
 • Sömnsvårigheter. Personer som ligger på sidan i sängen får smärta då man försöker ligga på sidan med trokanterit.
 • Ökad smärta vid aktivering av muskler över trokanter. Smärta kan uppstå vid gång eller löpning, då höftmuskelatur drar i detta muskelfäste.
 • Inflammation i muskelfästet kan ge syndrom men inflammationen kan även sitta i en underliggande slemsäck. Slemsäcken kan bli irriterad och inflammerad vilket leder till smärta.

Vem det drabbar

Trokanterit är ett vanligt tillstånd som oftast drabbar medelålders och äldre kvinnor. Övervikt kan också vara en bidragande orsak till smärttillståndet.

Även idrottare är överrepresenterade.  Löpare,  cyklister, simmare och målvakter som slänger sig på höften är överrepresenterade.

Andra möjliga bakomliggande orsaker är:

 • Övervikt
 • Repetitivt arbete – Arbeten med frekvent återkommande och/eller tung belastning.
 • Våld mot höften
 • Smärta i andra höften, benet eller ryggen kan leda till kompensation med ökad belastning på motsatt sida.
 • Nedsatt muskelstyrka i bålen och höften

Detta kan du göra själv

Det finns saker du kan göra själv för att lindra dina besvär innan du söker kontakt med vården och även efter kontakt med vården då mycket av behandlingen är egenansvar.

 • Notera vilka aktiviteter som ger dig smärta och försök att hitta andra aktiviteter som ej ger smärta. Är det svårt att hitta dessa aktiviteter kan man kontakta en sjukgymnast/fysioterapeut för att få ytterligare informationen och hjälp med detta.
 • Försök att hitta andra arbetsuppgifter eller titta på om man kan ändra belastningsmönster vid arbete med tung belastning och/eller ensidiga rörelser.
 • Rehabiliteringsträning, genom kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut.
 • Skaffa hjälpmedel/stödjande ortos för att öka stabilitet och minskar belastning och smärta. Viktigt att man får hjälp att hitta rätt typ av hjälpmedel för dig.
 • Ibland kan det räcka med att minska den aktivitet som utlöst symtomen, t.ex. vila från löpträning några veckor eller minska längden på promenaderna till besvären gått över.
 • Man kan även i det akuta skedet ta en veckas kur med paracetamol (exempelvis alvedon) eller anti-inflammatoriska tabletter (exempelvis Naproxen) för att minska den akuta smärtan och inflammationen.

Behandling i vården

Om du söker med symtom förenliga med trokanterit får du träffa en läkare eller fysioterapeut (sjukgymnast), vem du träffar först kan variera pga lokala rutiner.

I de flesta fall är diagnosen enkel att fastställa. Röntgen eller provtagning tillför normalt ingenting för att ställa diagnosen.

Kontakt med fysioterapeut för hjälp med specifika övningar anpassade för dig och dina behov är av stor vikt för en effektiv behandling.

Ibland ges en kortisoninjektion i det smärtande området för att minska inflammationen och smärta. Effekten av kortison är dock övergående.  Injektionerna kan dock upprepas.

Observera att kortison är ett komplement till fysioterapi för att påskynda läkning och minska snedbelastning p.g.a. smärtpåverkan och bör inte användas repetitivt under lång tid eftersom kortison även har en nedbrytande effekt.

Symtomen kan vara segdragna och finns ofta kvar i några månader och i vissa fall  upp till ett år. Med rätt behandling och hjälpmedel kan tiden kortas ner och risken för återfall minska.

Aktuellt med operation?

Operation är inte aktuellt och behandlas inte kirurgisk.

Visar det sig däremot att det är höftledsartros så kan det bli aktuellt med en operation när ingenting annat hjälper.

Skriven av

Michael Bankler

Leg. Ortopedingenjör

med 15-års erfarenhet. Specialiserad inom området ortoser, barnortopedi och proteser.