Din kundvagn

Din kundvagn är tom

Varukorg

Överbelastning & inflammation i höften

Beskrivning av skada

Inflammation i höft (Trokanterit eller Trokanterbursit)

Detta är en inflammation i höftregionen som kan innefatta höftens muskelfästen, slemsäckar (det finns en ytlig slemsäck och en djupare som båda kan bli inflammerade) och även mjukdelar/muskulatur. Trokanterit är ett av de vanligaste smärttillstånden i höften. Orsakerna till inflammation i höften kan variera. Det kan vara från ett slag/trauma då blödningen i området kan som leder till inflammation. En inflammation kan även uppkomma av för mycket friktion, överbelastning eller felbelastning.

Vem det drabbar

Förekomsten av överbelastning i höften är också vanligare med hög ålder, men kan även drabba personer i lägre ålder som utsätts för tung belastning eller för ensidiga rörelser under längre tid. Några vanliga riskfaktorer är:

 • Övervikt
 • Repetitivt arbete – Arbeten med frekvent återkommande och/eller tung belastning.
 • Ofördelaktiga ställningar- felställningar i höft, knä eller fot. Ex. högt fotvalv, uttalad plattfothet eller pronation av foten.
 • Svaghet i bål-och sätesmuskulatur

Förekomsten av inflammation i höften har man sett är högst hos medelålders och äldre kvinnor, åldersförändringar är en vanlig anledning till detta tillstånd. Inflammation i höften är inte heller ovanligt som en samsjuklighet med artros i höftleden, coxartros eller tillsammans med ryggbesvär. Några vanliga riskfaktorer är:

 • Idrott – löpare är en av de mest drabbade av inflammation i höften men även cyklister och simmare är stora riskgrupper. Man har även sett höftinflammationer hos målvakter med dåliga höftskydd som slänger sig upprepade gånger mot hårt underlag.
 • Repetitivt arbete – Arbeten med frekvent återkommande och/eller tung belastning.
 • Ofördelaktiga ställningar- felställningar i höft, knä eller fot. Ex. högt fotvalv, uttalad plattfothet eller pronation av foten.
 • Svaghet i bål-och sätesmuskulatur.

Symtom

Symtom vid överbelastning i höft:

 • Obehag vid och/eller efter rörelse och belastning. Vilovärk föreligger som regel inte.
 • Ibland lokal ömhet eller smärta över något av sen- eller muskelfästena.
 • Successivt minskad muskelstyrka p.g.a. smärta och inaktivering av muskulaturen.
 • Smärta vid aktivitet.

Symtom på inflammation i höften/trokanterit:

 • Smärta när man trycker på utsidan av höften eller ligger på den sidan. Denna struktur är i vanliga fall inte är tryckkänslig. Ibland kan även smärtan stråla ner längs utsidan av låret.
 • Smärtan förvärras vid rörelser som belastar, såsom gång speciellt i backe eller trappa, cykling, att resa eller sätta sig.
 • Sömnbesvär (smärtan förvärras ofta vid sidoläge på den drabbade sidan).
 • Smärta i sittande med flekterad höft (fr.a. med det drabbade benet över det andra)
 • Hälta

Detta kan du göra själv

Det finns saker du kan göra själv för att lindra dina besvär innan du söker kontakt med vården och även efter kontakt med vården då mycket av behandlingen är egenansvar.

 • Notera vilka aktiviteter som ger dig smärta och försök att hitta andra aktiviteter som ej ger smärta. Är det svårt att hitta dessa aktiviteter kan man kontakta en sjukgymnast/fysioterapeut för att få ytterligare informationen och hjälp med detta.
 • Försök att hitta andra arbetsuppgifter eller titta på om man kan ändra belastningsmönster vid arbete med tung belastning och/eller ensidiga rörelser.
 • Rehabiliteringsträning, genom kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut.
 • Skaffa hjälpmedel/stödjande ortos för att öka stabilitet och minskar belastning och smärta. Viktigt att man får hjälp att hitta rätt typ av hjälpmedel för dig.
 • I de fall då övervikt förvärrar dina symtom bör man titta över möjligheter att gå ner i vikt för att på det sättet också minska belastning och smärta.

Olika typer av hjälpmedel

När man behandlar en trokanterit/inflammation i höften gäller det att avlasta utsidan av höften. Får man besvär p.g.a. felställning/överbelastning i knä eller fot kan man korrigera med knäskydd och/eller individuella fotbäddar. Det finns även trokanterbälten man kan använda som ger lite stöd och avlastar.

Behandling i vården

Behandling av inflammation i höften/trokanteri

Typisk anamnes och kliniska fynd räcker ofta för att ställa diagnos men det är ofta svårt att kliniskt avgöra exakt vilka strukturer som är drabbade. Ibland kan slät röntgen behöva göras för att utesluta andra tillstånd. Ultraljud kan också vara till hjälp för att ställa diagnos. När man behandlar en trokanterit gäller det att avlasta utsidan av höften. Inflammationshämmande läkemedel kan förskrivas av behandlande läkare för att hjälpa i det akuta skedet och om det finns en akut inflammation att behandla. Annars kan smärtlindrande läkemedel sättas in, i vissa fall kan kortisoninjektion hjälpa men då på kort sikt.

En viktig del i behandlingen är aktiv vila med alternativ träning, att avlastning av de påverkade strukturerna och ett stegrat rehabprogram med stretchning. En grundlig undersökning och hjälp med alternativ träning/rehabilitering kan man få av behandlande läkare och sjukgymnast/ fysioterapeut. Vanligtvis görs undersökning och kompletterande undersökningar av läkare och sedan är det vanligast att man hänvisas till en sjukgymnast som hjälper dig med efterföljande träning/rehabilitering. För att avlasta de påverkade strukturerna brukar man kunna göra det genom stabiliserande, avlastande och korrigerande hjälpmedel och ortoser. Det är viktigt att de utlösande faktorerna för smärtan korrigeras så att du slipper drabbas av samma sak igen. Att göra förändringar i dina aktiviteter och hur du belastar på ditt arbete.

Vid kronisk höftinflammation, i de fall då primärsmärtan kan härledas till muskeltillhäftningen vid lårbenet i nära relation till slemsäcken, kan man behandla med kompletterande stötvågsbehandling som senare följs upp med förebyggande träning och stretching för att minska risken för återfall.

Överbelastning i höft

Vid överbelastning i höften är behandlingen väldigt lik ovanstående med aktiv vila och därefter ökad styrketräning samt rådgivning angående förändrad arbetsbelastning, teknik och arbetsställning.

I många fall används inflammationshämmande medel, speciellt initialt och om det föreligger stark misstanke om inflammation eller annan smärtlindring. Det är också viktigt att se över förändringar vad gäller viktnedgång om det kan gagna dig att gå ner i vikt för att minska överbelastning.

Vid undersökning av smärta i höften p.g.a. överbelastning vill man utesluta en ev. stressfraktur. Man brukar då göra en slät röntgen för att snabbt kunna diagnosera detta och omedelbart kunna behandla för detta mycket viktig tillstånd som annars kan leda till svåra resttillstånd, t ex vid stressfraktur i lårbenshalsen, som alltid kräver en akut operation. Andra undersökningar kan vara att ta laboratorieprover för att se om det finns någon pågående infektion, Skelettscintigrafi för att utesluta metastaser eller inflammation i skelettet, Ultraljudsundersökning, som är inriktad på muskelbristning eller senskada och MRI (magnetkameraundersökning).

Aktuellt med operation?

Operation är inte aktuellt utan detta tillstånd behandlas inte kirurgisk med de behandlingsmetoder som nämns ovan. Visar det sig däremot att det är höftledsartros så kan det bli aktuellt med en operation när ingenting annat hjälper.

Skriven av Michael Bankler

Leg. Ortopedingenjör

Leg Ortopedingenjör med 15-års erfarenhet. Specialiserad inom området ortoser, barnortopedi och proteser.