Muskel­­bristning i låret

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Musklerna är uppbyggda av flera muskelfibrer. Vid överbelastning så kan en eller flera fibrer gå av. När en eller flera fibrer går av bildas en blödning och den skadade kroppsdelen kan svullna och vara öm. Man delar in muskelbristningar i två kategorier. 

  1. Sträckning- när muskelfibrer går av utan direkt trauma. Det kan vara en explosiv rörelse eller hård belastning under en längre tid. 
  2. Direkt trauma- när din muskel utsatts för ett stort trauma kan det leda till att fibrer går av. Oftast sker detta i samband med idrott då till exempel motståndarens knä träffar din lårmuskel. Denna skada brukar i folkmun kallas för lårkaka.  

Beroende på hur många fibrer som gått av så kan detta göra olika ont. Har bara någon enstaka fiber gått av så kan det upplevas om en ömhet och stelhet. Har däremot flera fibrer gått av så brukar detta göra väldigt ont och det är svårt att belasta.

Olika typer av hjälpmedel

När du haft muskelbristning eller om du vill förhindra att du får det är det viktigt att muskeln är ordentligt varm under aktivitet. 

Det finns flera olika hjälpmedel för att ge stöd och värme åt muskeln som tillsammans med uppvärmning gör att muskeln blir varm och mer flexibel. Att värma upp är viktigt även om du använder skydd som har en värmande effekt. Dessa skydd avlastar den skadade muskeln och stöttar således fibrerna från att sträckas ut fullt. Med dessa skydd uppnås en smärtlindrande effekt och en större säkerhet. Dessa skydd är ofta framtagna för att användas under aktiviteter och är således inte rörelsesinkränkande.

Symtom

Smärtan debuterar oftast distinkt vid en rörelse och det hugger till i muskeln. Om bristningen är stor kan det i vissa fall höras hur fibrerna går av.

Efter huggsmärtan är man ofta öm och stel och det är svårt att använda muskeln. Det gör i de flesta fall ont men smärtan varierar beroende på hur många fibrer som gått av. Efter ett tag kan en svullnad och blåmärke uppstå.

Vem det drabbar

Muskelbristningar genom både stäckning och direkt trauma förekommer inom alla åldersgrupper men är vanligast hos idrottsaktiva.

Detta kan du göra själv

Det är väldigt viktigt att börja behandla skadan så snabbt som möjligt. Initialt är det bra att linda benet med en elastisk binda för att motverka blödningen som oftast utvecklas de första 48 timmarna. Under denna tid är det också bra att försöka hålla den skadade muskeln i högläge. Med högläge så menas att man håller kroppsdelen över hjärtat. Enklast är att lägga sig på golvet och lägga upp benet i soffan. 

För att minska smärtan och förhindra blödningen är det bra att lägga is mellan lagren på bindan för att kyla ner. Efter cirka 72 timmar är det bra att börja med lätt rörelseträning med till exempel cykling och gång. Du ska däremot inte göra några mer påfrestande aktiviteter under denna tid.

Det är viktigt att kontakta din fysioterapeut för att få rehabiliterande övningar. Syftet med sjukgymnastik är att minska blödningen, snabbare återfå full funktion och att minska risken för att skada sig igen.

Behandling i vården

Har du en kraftig smärta vilket leder till att det blir svårt att belasta den skadade kroppsdelen ska du kontakta din vårdcentral. Du skall också kontakta din vårdcentral om smärtan och blödningen inte ger med sig efter några dagar.

Muskelbristningar läker ofta av sig självt. Hur lång tid det tar beror dels på skadans omfattning och även på hur väl du genomfört din rehabilitering. Vid enklare bristningar bedrivs rehabiliteringen tillsammans med din fysioterapeut. Skulle många fibrer vara av kan det ibland krävas en operation där läkarna syr ihop fibrerna för att återfå full funktion.

Aktuellt med operation?

Denna skada är inte operabel.

Skriven av

Alexander Andersson

Leg. Ortopedingenjör

Leg. Ortopedingenjör med 6-års erfarenhet. Specialiserad inom området proteser och ortoser.