Meniskskada

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Meniskerna är en viktig del i knäleden och sitter belägna mellan lårbenet och underbenet. Meniskerna är några millimeter tjocka och utgörs av brosk och bindväv. Det finns i en knäled en  inre (mediala) och yttre (laterala) menisk. Oftast skadas den inre menisken något mer frekvent vilket kan förklaras med att den är något mindre rörlig än den yttre. Alla meniskskador är olika och behandlingen beror på hur din skada ser ut. Hos yngre uppstår meniskskadan oftast i samband med idrottsaktivitet där vridvåld är den vanligaste orsaken. Hos medelålders och äldre människor kan en meniskskada uppstå vid ett relativt litet våld, t.ex. vid uppresning från huksittande.

Olika typer av hjälpmedel

Att välja rätt knäskydd kan ibland upplevas svårt. Frågor som: Vad ska jag välja? och Vilket är bästa skyddet för mina behov? dyker givetvis upp ibland.

Det finns en rad olika knäskydd för denna typ av skada. Alla våra knäskydd är anpassade efter att skydda knäleden på olika sätt och med olika krav på stöd. Tänk dock på att välja ett knäskydd som tillgodoser dina behov på bästa möjliga sätt. Uppstår problemen under aktivitet speciellt på ojämna underlag så behövs ett skydd med sido-stabilisering för att förhindra meniskpåverkan när knäleden rör sig i sidled. Är det dock mera allmän värk så är kompression av större betydelse. Här är några ledande frågor du bör ställa dig inför val av knäskydd:

  • hur mycket stabilitet behöver mitt knä?
  • I vilken miljö skall skyddet användas?
  • När behöver jag stödet som mest?
  • Hur lång tid behöver jag skyddet? Hela tiden eller bara vid idrottsaktiviteter?

Detta påverkar vilket skydd som passar dina behov allra best. Är du osäker? chatta, mejla eller ring oss så hjälper givetvis våra ortopedingenjör  till att hitta det absolut bästa skyddet för just dina behov.

Symtom

Symptom vid meniskskada:

  • Smärta vid vridrörelser, översträckning samt djupa knäböj
  • Låsningskänsla, upphakningar
  • Belastningssmärta
  • Nedsatt rörlighet i knäleden
  • Smärta vid tryck över ledspringan och ev. svullnad
  • Nedsatt styrka i främre lårmuskeln

Vem det drabbar

Meniskskador hos yngre orsakas ofta av våld. exempelvis av kraftiga vridningar vid idrott. De kan exempelvis uppstå vid tacklingar i fotboll och handboll. Hos äldre människor kan meniskskador ske av lindrigare orsaker. En anledning kan vara att menisken med tiden blivit uttorkad och spröd, vilket gör att den lättare rupterar (går sönder). Meniskskador är ovanliga hos barn.

Man brukar dela upp meniskskador i 2 kategorier. Antingen akuta eller degenerativa meniskskador. Med akuta skador menas att de orsakats vid ett tillfälle, medan degenerativa skador uppstår över längre tid. Meniskskador som uppstår över tid anses mer vara ett tecken på, eller en del av utvecklingen av knäartros (d.v.s. sliten knäled).

Detta kan du göra själv

Det du kan göra själv är att försöka träna kontinuerligt. Ju mer muskler kring knäleden som du bygger upp, desto mindre kommer du förmodligen bli påverkad av din skada. Tänk dock på att rikta träningen med rätt övningar och moment så att du inte får ont. Träna ditt knä med övningar som inte påverkar den vertikala belastningen lika kraftigt med din egen kroppsvikt exempelvis cykling. Ta gärna kontakt med en fysioterapeut för att få hjälp med träning och övningar.

Behandling i vården

Ta kontakt med vården om du upplever ett återkommande bekymmer med knäleden. En upprättad kontakt med en fysioterapeut rekommenderas för att få rätt övningar för att stärka upp musklerna kring ditt knä.

Man bör vara försiktig under läkningsperioden så att man inte förvärrar skadan. Vid meniskskador som inte blir bättre av fysioterapin kan det bli tal om operation. Detsamma gäller aktiva idrottare eller personer som har aktiva jobb med tunga lyft och långa förflyttningar.

Aktuellt med operation?

Enklare meniskskador behöver i regel inte opereras. Oftast räcker det med att avlasta den drabbade menisken för att sedan sakta börja belasta den igen. Detta gäller speciellt äldre människor som fått sin meniskskada på grund av degenerativa förändringar och belastning över tid. Operationen görs med titthålsteknik, så kallad atroskopi. Kirurgen kontrollerar då även andra strukturer i  knät för att se om andra knäskador uppkommit. De flesta blir helt återställda, men de som fått en meniskskada löper dock större risk att med tiden utveckla artros.

Skriven av

Michael Bankler

Leg. Ortopedingenjör

med 15-års erfarenhet. Specialiserad inom området ortoser, barnortopedi och proteser.