Tumbas­artros

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Tummen spelar en central roll i handen. Vi använder den i nästan alla moment där vi använder våra händer och tummen har ett väldigt stort rörelseomfång.

Oftast när man pratar om tumbasartros menas tummens grundled, alltså CMC-leden. Detta är en av kroppens mest utsatta leder och drabbas inte sällan av förslitningar och artros.

Olika typer av hjälpmedel

Det är som tidigare nämnts viktigt att minimera belastningen på leden. Dels för att minska risken för att artrosen med tiden blir värre och dels för att minimera smärta och värk.

Med en ortos kan du minimera eller immobilisera den ogynnsamma rörelsen av den påverkade leden. Du kommer med rätt typ av ortos kunna använda handen utan att behöva uppleva smärta och obehag.

Vissa ortoser lämpar sig bättre för tyngre arbete och vissa för lättare. För att slippa vakna med värk och smärta kan användande av ortos nattetid vara ett bra alternativ. Eftersom skyddet minskar påfrestningen får du även en god effekt på vilovärk då leden inte belastas när händerna är i arbete.

Det viktigaste vid val av ortos är att användningen av ortosen är ändamålsenlig. Du kan välja mellan en ortos med tumskena eller en utan.

Tumskydd med formbar tumskena

Tumskydd med skena används med fördel när du ska jobba aktivt med handen för att motverka smärtsamma rörelser. Hur stabilt skydd behöver du? Detta är beroende på dels när, var och hur du skall använda skyddet och dels hur stora bekymmer du har.Rådfråga oss gärna om du känner dig osäker.

Skyddet kan användas nattetid men oftast föredras då ett tumskydd utan skena då det nattetid upplevs behagligare. Exempel på sådant skydd är Tumskydd Alfa II

Tumskydd utan skena

Tumskydd utan skena används med fördel då artrospåverkan är låg till måttlig. Skyddet är lämpat för lättare arbete där man inte vill hindra några rörelser men ändå få en bra kompression och smärtavlastning (d.v.s. jobb som inte utsätter tumbasen för stora krafter). Dessa skydd kan även användas på natten för att minska smärta. Exempel på sådant tumskydd är Tumskydd Alfa CMC

Symtom

Artros innebär svikt eller ”slitage” av ledbrosk. Ledbrosket täcker skelettdelar i kroppens alla leder så att dessa kan glida lätt mot varandra.

Precis som alla andra vävnader i kroppen slits dessa med åldern. När brosket slits och blir tunnare ökar friktionen och det kan leda till minskad rörlighet och smärta i leden.

Vanliga symtom är:

 • Smärta i tummens grundled. Den upplevs långt ned mot handleden och blir oftast värre under och efter arbete med belastning
 • Smärta runt handleden vid aktivitet.  Det kan till exempel uppstå då man försöker öppna ett burklock eller vrida ur en trasa.
 • Man kan känna sig öm och bli svullen över leden.
 • Minskad kraft i handgreppet.

Efterhand kan man få värk som håller i sig även efter aktivitet. Det kan kännas som huggsmärtor vid rörelse av leden. En del upplever också smärta under natten, vilket påverkar sömnen.

Det är vanligt att symtomen varierar i intensitet men med generellt ökande tendens. Successivt brukar värken tillta och rörligheten minskar vilket kan påverka livskvaliteten negativt.

Vem det drabbar

 • De flesta som drabbas av artros är äldre än 50 år. Vanligast är det hos kvinnor som genomgått klimakteriet.
 • Orsaken är inte klarlagd men man vet att tidigare skador ökar risken för att drabbas och det kan leda till att besvär uppkommer i yngre ålder.
 • Det är bevisat att specifika yrkeskategorier där man utför monotont arbete, är mer drabbade än andra.
 • Man tror också att övervikt, ärftlighet och rökning kan medföra ökad risk.

Detta kan du göra själv

 • Undvik belastning av leden.
 • Det är inte helt klarlagt om specifik träning eller rörelseövningar kan förebygga eller hjälpa mot besvären. Men det kan ändå vara bra med daglig rörlighetsträning i tumlederna, utan ortos
 • Försök eliminera de moment som påverkar leden negativt. Är det på jobbet du får problem? Belys då dina bekymmer för arbetsgivaren så att ni tillsammans kan se över och ändra dina arbetsmoment för att minska påfrestningen.
 • Antiinflammatoriska läkemedel som paracetamol och diklofenak kan ge god effekt och vara tillräcklig behandling under en längre tid.

Behandling i vården

Hjälpmedel

Man kan via vården få hjälp av arbetsterapeut att välja ut hjälpmedel för speciellt besvärande moment. Exempelvis för att öppna burkar, klippa med sax osv.

Anpassa rörelser

Fysioterapeuter kan hjälpa till med att identifiera belastning som du bör undvika.

Kortisoninjektioner

Kortison kan sprutas in i leden och i vissa fall ge effekt i månader, ibland upp till ett år. Om man haft god effekt av kortisoninjektioner kan denna behandling upprepas. Kortisonet har dock vid längre tids användning en nedbrytande/försvagande effekt vilket i sin tur kan göra dina strukturer svagare. Konsultera därför alltid dessa risker med din behandlande läkare vid långvarig injektionsbehandling.

Aktuellt med operation?

Om du har stora besvär med värk i vila och smärtor vid belastning och ovanstående behandling inte ger effekt kan det bli aktuellt med operation. Det finns i huvudsak tre typer av operation.

Steloperation

Ger begränsad rörlighet men gripkraften mellan tumme och pekfinger kan ofta bevaras.

Senplastikoperation

Denna gör att rörligheten behålls men att kraften kan bli nedsatt

Konstgjord led

Det finns olika typer av proteser, finns men på längre sikt har inga övertygande resultat kunnat visas.

Målet med operationen är att värken i vila ska försvinna och att smärtan i aktivitet ska minska. Det är dock inte alltid som detta lyckas. Efter operationen ska man undvika upprepade monotona rörelser och successivt börja belasta leden.

Skriven av

Michael Bankler

Leg. Ortopedingenjör

med 15-års erfarenhet. Specialiserad inom området ortoser, barnortopedi och proteser.