Din kundvagn

Din kundvagn är tom

Varukorg

Tumbasartros

Beskrivning av skada

I kroppens leder finns brosk som gör leden stadiga och möjliggör att skelettets ben kan glida mot varandra. Artros innebär att brosket bryts ner snabbare än det byggs upp.  Oftast när man pratar om tumbasartros menas tummens grundled dvs. CMC-leden. Detta är en av kroppens mest utsatta leder och drabbas inte sällan av förslitningar och artros. Anledningen till detta är att tummen spelar en central roll i handen. Vi använder den nästan i alla moment där vi använder våra händer och tummen har ett väldigt stort rörelseomfång.

Vem det drabbar

Monotont arbete och hög ålder ökar således risken för att utveckla tumartros. Det finns även en ärftlig faktor som har en väsentlig inverkan för uppkomsten av problematiken.

Symtom

Ledytorna i tumleden är beklädda med brosk för att leden ska kunna röra sig smidigt. Vid lång tid av upprepande stark belastning, monotont arbete eller vid ökad ålder (oftast äldre än 50år) uppstår åldersförändringar på ledbrosket. Detta leder till att brosket blir stelt, slitet och tunnare. Smärta uppstår då speciellt i tummens grundled.  Den upplevs långt ned mot handleden och blir oftast värre under och efter arbete med belastning. Ibland kan även lokal svullnad förekomma.

Vid arbete där man har ett mothåll mot tummen blir smärtan oftast kraftigare.Minskad ledrörelse och minskad styrka i tummen är också vanliga symptom. De fallen med mer omfattande artros övergår oftast belastningssmärtan till vilovärk.

Detta kan du göra själv

Det du kan försöka göra själv är att eliminera de moment som påverkar leden negativt. Är det på jobbet du får problem? Belys då dina bekymmer för arbetsgivaren så att ni tillsammans kan se över och e.v. ändra dina arbetsmoment för att minska påfrestningen.

Eventuella åtgärder

  • En fast ortos eller ett elastiskt tumbandage
  • En viloortos till natten för att motverka felställning
  • Ergonomisk rådgivning
  • Hjälpmedelsutprovning
  • Rörlighetsträning i tumlederna bör göras dagligen utan ortos

Olika typer av hjälpmedel

Hjälpmedel finns för att minska påfrestning och avlasta tumleden. Dessa kallas för tumortoser (tumskydd) och finns för olika ändamål beroende på användningsområde och grad av artrosproblematik. De är till mycket stor hjälp och möjliggör för den behövande att kunna fortsätta arbeta med händerna utan att bli smärtpåverkad. Eftersom skyddet minskar påfrestningen får vi även en god effekt på vilovärk då leden inte belastas när händerna är i arbete.

Behandling i vården

Ibland kan det vara bra att kontakta en arbetsterapeut eller en fysioterapeut för att få hjälp vägledning med övningar. Man ger ibland även kortisonsprutor för att tillfälligt lindra smärtpåverkan och dämpa svullnad. Det är dock inget man idag föredrar att ge löpande under lång tid då kortisonet har en försvagande effekt på senor och ligament. Detta kan då i sin tur kan medföra andra problem för den som har tumartros framöver.

Aktuellt med operation?

Om du har stora besvär med artros i tummen kan det bli aktuellt med operation. Det finns i regel tre sätt att utföra operationer för uttalad tumartros.

  • En steloperation som begränsar rörligheten, men behåller kraften i tumgreppet och pekfingergreppet.
  • En senplastikoperation, där rörligheten behålls medan kraften blir något nedsatt.
  • En operation där en konstgjord led blir inopererad.

Skriven av Michael Bankler

Leg. Ortopedingenjör

Leg Ortopedingenjör med 15-års erfarenhet. Specialiserad inom området ortoser, barnortopedi och proteser.