Tennisarmbåge / Musarm

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Överbelastning vid enformigt arbete eller nötande träningsformer kan ge upphov till smärta i armbågens utsida. Detta kallas för musarm eller tennisarmbåge. Upprepad utsträckning av handleden med knuten hand leder till aktivering av sträckmusklerna som sliter på muskelfästet. Bristningar kan då uppstå i muskelfästet vilket kan ge symtom.

Skadan uppdagar sig vanligtvis som ett kroniskt och långvarigt smärttillstånd. Besvären är lokaliserade där de muskler som böjer handleden är verksamma.

Musarm eller tennisarmbåge är vanligt förekommande hos hantverkare och kontorsarbetare samt inom idrotter som t.ex. golf, tennis och badminton.

Olika typer av hjälpmedel

Ett hjälpmedel för att minska påfrestningen på muskelfästet är av stor vikt för lindring av symptomen, särskilt då arbete utförs med arm och handled. Det man önskar uppnå är att minimera den ogynnsamma rörelsen som påverkar inflammationen negativt.

Detta görs enklast med ett epikondylitbandage som placeras nedanför senfästet vid armbågen. Detta medför att du fortfarande kan använda din arm och handled som vanligt utan påverkan på senfästet. När den ogynnsamma rörelsen minskar så minskar gradvis också det inflammatoriska tillståndet och smärtan avtar.

I vissa fall där inflammationen är mycket kraftig kan man även i kombination med epicondylitbandaget använda ett handledsstöd som begränsar böjning och sträckning av handleden. Detta kan särskilt komma till användning då kraftig eller upprepad rörelse av handleden sker, exempelvis då man spelar tennis.

Då handledsrörelser minskar så minskar också muskelaktiviteten på det inflammerade området, vilket gör att det inflammerade området får vila och läka.

Tennisarmbågsarmband

Tennisarmbågsarmband används med fördel då arbete utförs med armen. De hjälper till att minska negativ påverkan på det inflammerade muskelfästet. Du kan även använda skyddet på dagen då du inte aktivt använder armen för att smärtlindra.

Nattetid när armen är i vila har du egentligen ingen större nytta av skyddet i form av avlastning. Däremot kan du med fördel använda skyddet nattetid för att minska smärta och bidra till en bättre nattsömn. Eftersom armen är i vila på natten så behöver man dock oftast inte spänna åt skyddet lika hårt för att uppnå smärtlindring.

Exempel på sådana armband är UD Tennis Elbow och Armbågsskydd Epipoint

Den senare är behagligare vid längre användningstid.

Armbågsskydd

Föreligger en kraftigare typ av tennisarmbåge även med påtaglig svullnad så man det vara en fördel att använda ett armbågsskydd. Dessa skydd har förutom tryck över muskelbuken även en komprimerande egenskap. Det är mer effektivt för att minska svullnad än ett traditionellt band för tennisarmbåge.

Dessa skydd används med fördel under arbete med armen, men kan även användas nattetid för smärtlindring och reducering av svullnad.

Exempel på sådana skydd är Armbågsskydd Epitrain för normal belastning och X-RX Elbow Support för tunga lyft.

Handledsstöd

Har du exempelvis ett jobb som kräver mycket handledsrörelser så bidrar detta oftast till en negativ effekt om du har tennisarmbåge. Det kan dessa tillfällen även vara lämpligt med ett handledsskydd för att motverka de negativa rörelserna som i sin tur eldar på inflammationen.

Använd dock handledstödet enbart vid behov och ta av det när du är i vila. Använd inte handledsstödet på natten. Det har ingen funktion nattetid och bör då heller inte användas.

Exempel på sådana stöd är Handledsbandage Lacy Stabil och MBA110 Kort Handledsskydd.

Symtom

Tennisarmbåge ger smärta längst ner, på utsidan av överarmen. Några vanliga symptom är

  • Vilovärk. Detta kan exempelvis uppstå nattetid om du legat med kroppstyngden på armbågen
  • Smärta om du försöker lyfta något, exempelvis en kaffetermos
  • Smärta vid vridning av hand och underarm, exempelvis när du byter glödlampa eller öppnar locket på en syltburk
  • Kraftlöshet i handen.
  • En tryckande smärta på armbågens utsida

Symtom kan uppstå efter ett kortvarigt repetitivt arbete, som vid intensiv målning av en husfasad under 1 vecka.

Det mest typiska är dock att smärta och värk uppkommer vid mer långvarig överbelastning, som vid regelbunden tennisträning eller vid datorarbete.

Vem det drabbar

Tennisarmbåge är vanligast hos personer över 40 år. Det drabbar både män och kvinnor och har två huvudsakliga orsaker:

  • Idrott – Tennis är givetvis en av de vanligaste idrotterna som förknippas med syndromet. Cirka hälften av alla tennisspelare har eller har haft besvär med tennisarmbåge. Det är också vanligt vid motorsport.
  • Repetitivt arbete – Arbeten med upprepande rörelser eller tung belastning på sträckmuskulaturen i handen orsakar besvär. Vanliga yrkeskategorier som drabbas är målare och snickare, men det kan även drabba personer som sitter mycket vid datorn.

Detta kan du göra själv

Det finns flertalet saker du kan göra själv för att lindra dina besvär innan du söker kontakt med vården.

  • Notera vilka aktiviteter som ger dig smärta och avstå från dessa några veckor. Försök att hitta andra arbetsuppgifter eller byt arm/hand vid sysslor som ger symtom.
  • Lyft föremål nära kroppen. Då minskar du hävarmen och därmed belastningen på muskelfästet.
  • Träna muskler och senor. Träna 1 gång per dag och gärna i 3 månader. Var uthållig.

Här är ett tips på träningsprogram för dig med tennisarmbåge.

Behandling i vården

Om du har svåra eller långdragna besvär kan du behöva professionell hjälp. Du kommer vid första kontakten att träffa en läkare eller sjukgymnast som kan hjälpa till att ställa diagnosen.

Behandlingen kan bero lite på den bakomliggande orsaken, är du till exempel gravid eller har en hormonell sjukdom kommer besvären att minska eller försvinna när barnet blivit förlöst eller sjukdomen blivit behandlad.

Oavsett bakomliggande orsak kommer du sannolikt få träffa en arbetsterapeut där första steget är en anpassad handledsortos. Arbetsterapeuter kan också ge råd kring ergonomi och rörelsemönster.

Aktuellt med operation?

Om du redan provat en handledsortos samt diskuterat ergonomi med arbetsterapeut, men trots detta har kvarstående symtom i över 2 månader bör du överväga en operation.

Övriga tecken som kan leda till att det kan vara lämpligt med operation är nedsatt känsel i tumme, pekfinger, långfinger eller halva ringfingret eller att musklerna som styr tummen minskat betydligt i storlek.

Vid en operation klyver man karpalligamentet (taket i karpaltunneln) vilket minskar trycket på medianusnerven så att symtomen försvinner.

Skriven av

Johan Engblom

Enhetschef / Leg. Ortopedingenjör

Leg. Ortopedingenjör med 27-års erfarenhet inom området ortoser och proteser.