Handleds­distorsion (stukning av handleden)

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Vid en handledsdistorsion eller en stukning skadas ledbanden. En uttänjning av ledbanden medför en instabilitet i handleden. Vid stort trauma kan även ledbanden gå av. En handledsdistorsion kan medföra problem i vardagen även om smärtan är ganska lindrig. Svullnad brukar dock lägga sig efter ett par dagar.

Olika typer av hjälpmedel

Ett hjälpmedel för att avlasta och stabilisera handleden är av stor vikt för att handleden ska läka. Handledsortoser minimerar rörelser som påverkar de skadade ledbanden i handleden negativt och möjliggör träning utan smärtpåverkan.

Väljer du en handledsortos med skena och spännband så ger det extra mycket stöd för din skadade handled. Väljer du en handledsortos med kompression så hjälper den att hålla ner svullnad i handleden.

Välj ortosmodell beroende på hur, när och var du behöver stöd. Behöver du den för att utföra tungt arbete? eller för lättare kompression och smärtlindring?Handledsortser hjälper inte bara handleden att vila utan minskar även ogynnsamma rörelser. En handledsortos minskar smärta i din handled,  minskar rehabiliteringstiden samt förebygger nya ledbandsskador.  

Symtom

Handledsdistorsion ger en svullen handled som blir öm och kan begränsa rörligheten i leden och orsaka smärta som kommer plötsligt. Vanligaste symtomen:

  • Handleden känns öm och blir svullen
  • Det går ofta bra att röra på fingrarna
  • Smärta och begränsad rörlighet kan uppstå i handleden
  • Rörelser i handleden gör ont
  • Ofta uppstår en blödning, vilket syns som ett blåmärke

Vem det drabbar

Handledsdistorsion är ett vanligt förekommande problem som kan drabbar alla åldrar. Handledsdistorsion uppstår normalt efter ett trauma. exempelvis vid fall. 

Skadan kan uppstå då man tar emot sig med hand/handled på utsträckt arm, eller vridit till handleden av någon anledning alternativt om du fått ett slag på handleden. Det är också vanligt att få en stukad handled vid utövning av idrotter med mycket närkontakt eller vid hård styrketräning då lederna utsätts för mycket påfrestning.

Detta kan du göra själv

Vid själva stukningstillfället är det bra att använda sig av ”PRICE” metoden, för att begränsa skadans omfattnings och lindra smärtan.

  • Lägg tryckförband runt det skadade området ”Pressure”.
  • Vila för att minska cirkulationen och blodflödet till det skadade området ”Rest”.
  • Använd en kylpåse eller motsvarande för smärtlindrande effekt ”Ice”.
  • Efter tryckförbandet som initialt lagts på läggs ett bandage/eller ortos med lättare tryck som bör sitta till ca 48 h efter skada ”Compression”.
  • Samt att hålla handen i högläge ”Elevation”. 

För att bli av med besvären ska du låta leden vila gärna ett till två dygn. Därefter är det viktigt med rehabiliterande styrkeövningar och rörelse, gärna i kombination med ett handledsortos som stabiliserar och avlastar handleden.

En stabiliserande ortos ger effektiv hjälp för att komma igång tidigt med rehab och minskar långdragna besvär . Vid behov kan även antiinflammatoriskt användas.

Behandling i vården

Symtomen i samband med en handledsdistorsion går ofta över av sig själv. Om handleden skulle bli mycket svullen, missfärgad eller ha en felställning är det viktigt att söka vård. Om värken är fortsatt lika kraftig efter två till tre dagar bör du kontakta vården för vidare utredning.

Ibland kan det vara svårt att skilja på en kraftig stukning och ett benbrott. Vid misstanke om benbrott får du träffa läkare och röntga handleden.

Om du stukar handleden ofta kan du behöva ta hjälp av en arbetsterapeut eller fysioterapeut för rätt rehabilitering och eventuellt mer utredning. 

Aktuellt med operation?

Vanligtvis utförs inte operationer vid denna problematik, men i vissa fall när ledband och ledkapsel brustit kan operation vara nödvändigt. 

Skriven av

Alexander Andersson

Leg. Ortopedingenjör

Leg. Ortopedingenjör med 6-års erfarenhet. Specialiserad inom området proteser och ortoser.