Golfarmbåge

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Golfarmbåge, eller medial epikondylit är en överansträngningsskada som ger upphov till smärta som utgår ifrån insidan på armbågen. Upprepad böjning och vridning av handleden med knuten hand leder till aktivering av böjmusklerna som sliter på muskelfästet. Bristningar kan då uppstå i muskelfästet vilket kan ge symtom. Fästet på denna muskelgrupp är beläget på insidan av armbågsleden.

Olika typer av hjälpmedel

Ett hjälpmedel för att minska påfrestningen på muskelfästet är av stor vikt för lindring av symptomen, särskilt då arbete utförs med arm, handled och fingrar. Det man önskar uppnå är att minimera den ogynnsamma rörelsen som påverkar skadan negativt. Detta görs enklast med ett epikondylitbandage som placeras med dess inbyggda pelott på muskelbuken nedanför senfästet vid insidan av armbågen.

Detta medför att du fortfarande kan använda din arm och handled som vanligt med mindre påverkan på senfästet. När den ogynnsamma rörelsen minskar så minskar gradvis också det inflammatoriska tillståndet och smärtan avtar.

I vissa fall där inflammationen är mycket kraftig kan man även i kombination med epicondylitbandaget använda ett handledsstöd som begränsar framför allt böjning av handleden. Detta kan särskilt komma till användning då kraftig eller upprepad rörelse av handleden sker, exempelvis då man spelar golf. Kombinationen avlastning av infästning för böjmuskulaturen och begränsning av böjning av handled kan ofta ge en bra effekt tillsammans med rehabiliteringsövningar.

Symtom

Golfarmbåge ger smärta längst ner, på insidan av armbågen. Några vanliga symptom är:

  • Vilovärk, smärtan strålar ofta ner mot underarmens insida ner mot handleden
  • Smärta när du till exempel ska hälla upp något ur en behållare
  • Smärta när du böjer handen neråt med knuten hand

Det är vanligare med tennisarmbåge där smärta är lokaliserad på utsidan av armbågen, men händelseförloppet är ofta liknande. Symptom kan uppstå efter ett relativt kortvarigt repetitivt arbete med hög belastning men detta är mer ovanligt. Det mest typiska är att smärta och värk uppkommer vid mer långvarig överbelastning, som vid regelbundet golfspelande.

Vem det drabbar

Golfarmbåge är vanligast hos personer över 40 år, drabbar både män och kvinnor och har två huvudsakliga orsaker:

  • Idrott – Golf är givetvis en av de vanligaste idrotterna som förknippas med syndromet men det förekommer givetvis även inom andra sporter där man använder böjmuskulaturen.
  • Repetitivt arbete – Arbeten med frekvent återkommande och/eller tung belastning på böjmusklerna för fingrar och handled orsakar besvär.

Detta kan du göra själv

Det finns flertalet saker du kan göra själv för att lindra dina besvär innan du söker kontakt med vården.

  • Notera vilka aktiviteter som ger dig smärta, och avstå från dessa några veckor. Försök att hitta andra arbetsuppgifter eller byta arm/hand vid sysslor som ger symtom.
  • Lyft föremål nära kroppen, för att minska hävarmen och därmed belastningen på muskelfästet.
  • Träna muskler och senor. Träna 1 gång per dag, gärna i 3 månader. Var uthållig. Ta gärna kontakt med en sjukgymnast i din hemkommun.
  • Skaffa en epikondylitbandage för medial epikondylit. Hjälpmedlet ökar stabilitet och minskar belastning och smärta.

Behandling i vården

Om du har svåra eller långdragna besvär kan du behöva professionell hjälp. Du kommer vid första kontakten att träffa en läkare eller fysioterapeut/sjukgymnast som kan hjälpa till att ställa rätt diagnos.

Behandlingen kan bero lite på den bakomliggande orsaken, är du till exempel gravid eller har en hormonell sjukdom kommer besvären att minska eller försvinna när barnet blivit förlöst eller sjukdomen blivit behandlad.

Oavsett bakomliggande orsak kommer du dock sannolikt att få hjälp med rehabiliteringsövningar som syftar till att den överansträngda strukturen ska kunna återhämta sig för att sedan bygga upp sin styrka igen. Detta kombineras ofta med ett epikondylitbandage.

I vissa fall kan man i akutskedet behandla med antiinflammatoriskt.

Aktuellt med operation?

Det är mycket ovanligt att man behandlar golfarmbåge, eller medial epikondylit som det heter på latin, med kirurgi. Skulle så vara fallet har man haft mycket långvariga/kroniska problem och ska då behandlas av specialistläkare.

Skriven av

Michael Bankler

Leg. Ortopedingenjör

med 15-års erfarenhet. Specialiserad inom området ortoser, barnortopedi och proteser.