Artros i armbåge

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Artros innebär en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ledbrosket, brosket hinner inte byggas upp i den takt den bryts ner och detta innebär då att brosket tunnas ut. När detta sker, leder detta till bristande funktion i leden och med tiden kan rörligheten påverkas och minska allt mer.

Du kan även få en inflammation i leden i kombination med artrosen, vilket yttrar sig oftast som ömhet, svullnad och värmeökning. Inflammationen är oftast lindrig och övergående. Många upplever smärta på grund av sin artros, men artros kan också upplevas som en instabilitet eller muskelsvaghet. Artros i armbågen kan upplevas som både smärtsam och jobbig då man påverkas mycket i sin vardag när man då och då kan känna en nedsatt styrka i sin arm.

Olika typer av hjälpmedel

Armbågsskydd (axelortoser) kan med fördel användas för att förhindra smärtökande rörelser, stabilisera och eller smärtlindra. Det som kan vara en bra fråga att ställa sig innan val av hjälpmedel är var, när och hur skyddet behöver användas. Det finns olika sorters axelskydd som lämpar sig för olika användningsområden.

Symtom

Vanliga symtom vid artros är: Stelhet, minskad rörlighet, smärta, ömmande leder, svullnad, värme, trötthet och krepitationer (ledknaster).

Värmen och trötthet i leden är vanligtvis ett tecken på inflammation som kan förekomma i samband med artros. I ett senare stadie kan du även drabbas av vilovärk och smärta nattetid. Många upplever att stelheten är som värst på morgnarna.

Vem det drabbar

Artros drabbar inte bara äldre utan kan även drabba dig som tränar väldigt intensivt eller elitidrottar. Artros kan även drabba personer som har ett tungt fysiskt arbete med långvarig, upprepad eller tung belastning. Man kan även få artros som följd efter en skada/fraktur i leden.

Även om artros kan drabba olika åldersgrupper är den ändå mest ansedd som en diagnos hos äldre. Kvinnor drabbas oftare än män men både kvinnor och män kan få artros.

Detta kan du göra själv

Den viktigaste egenvården du kan göra för att behandla din artros är träning och rörelse. Långvarig rätt typ av träning i kombination med information och smärtlindring samt viktkontroll (om behov finns) är mycket viktig för en god behandling av artros.

Det är viktigt att du fortsätter att vara aktiv även om det gör ont och istället försöka se om du tillsammans med behandlande läkare kan minska smärtan. Hur du mår påverkar hur du upplever värken och reagerar på den. Ledvärk kan till exempel bli svårare att hantera om du är nedstämd, orolig, sover dåligt, upplever mycket stress eller har problem hemma eller på jobbet. Det är också vanligt att värken känns mindre när du gör en aktivitet som du tycker är rolig.

Behandling i vården

Behandling av din artros kan utförs av läkare eller fysioterapeut som ställer diagnos genom en klinisk undersökning. Normalt räcker en manuell undersökning av lederna och att man som patient berättar om sina besvär. Röntgenundersökning eller artroskopi används också och är en mer osäker metod vid begynnande och lätt artros, men kan fastställa en långt framskriden sådan. Röntgen-undersökning, MR-undersökning eller artroskopi göras mer då diagnosen är oklar och/eller då förväntat behandlingsresultat uteblivit. Det är av läkaren som man också kan få hjälp med smärtlindrande behandling. Då tittar man på vilken typ av smärtlindring som passar bäst.

Ibland kan man även behöva hjälp med kompletterande behandling av en fysioterapeut/ sjukgymnast, då gällande rehabiliterande träning. Då kan man få hjälp med passande övningar och vilken typ av träning som passar bäst. Det finns även speciella artrosskolor som hjälper dig som är drabbad med tips och råd som underlättar livet.

Behöver man ett avlastande, smärtlindrande och stödjande hjälpmedel så som en ortos (skydd) kan man bli remitterad av en läkare till en Ortopedingenjör eller söka hjälp hos en sjukgymnast/fysioterapeut som hjälper dig att provar ut rätt typ av hjälpmedel för att underlätta din artros.

Aktuellt med operation?

Operation kan förekomma i samband med artros i armbågen (gäller kraftig artros) men den allmänna uppfattningen är att många blir besvikna efter en operation då den inte kan ge tillbaka full funktion och ofta blir följden istället kraftig rörelseinskränkning. I de flesta fall kan det vara mer önskvärt att försöka bevara funktionen som fortfarande finns och fokusera mer på förebyggande insatser och bra smärtlindring.

Skriven av

Michael Bankler

Leg. Ortopedingenjör

med 15-års erfarenhet. Specialiserad inom området ortoser, barnortopedi och proteser.