Greppsvårigheter

I denna guide skriver vi om din skada och lyfter fram hur du kan göra för att lindra besvären. För varje skada skriver vi också vilka hjälpmedel som vi rekommenderar för att du ska bli bättre.

Beskrivning av skada

Med greppsvårigheter menas att man har svår eller obefintlig förmåga att ta tag i saker och föremål och bibehålla greppet.

Greppsvårigheter kan bero på många olika anledningar och faktorer. Artros, reumatism och ledstelhet är bara några av de orsaker som kan bidra till att du får svårare att greppa och använda din styrka i dina händer.

Olika typer av hjälpmedel

Idag finns det många produkter som är utvecklade för att underlätta för de med greppsvårigheter. Dels kan man använda olika skydd kring handled och fingrar som  hjälper till att stödja ett grepp.

Det finns även produkter som är utformade för ett mer ergonomiskt grepp. Det finns olika produkter som t.ex. handträningsmassa och olika bollar som kan hjälpa till att bygga upp styrka och underhålla smidigheten i händer och fingrar.

Symtom

Symptomen kan vara olika och är svåra att definiera under just begreppet “greppsvårigheter” då det kan bero på så många olika saker. När du känner att du har svårt att greppa något, inte har kraft i dina händer och börjar känna dig stel i fingrar och leder så kontakta direkt din vårdcentral för att få hjälp.

Vem det drabbar

Orsaken till vem det drabbar kan vara varierande, men beror ofta på smärta av olika orsaker, tex artros. Kan även bero på att balansen i muskelstyrkan inte är optimal, tex spasticitet. Men det kan även vara orsaker som svag muskelkraft och hjärn- eller nervskador.

Detta kan du göra själv

Du kan själv försöka träna med olika hjälpmedel och försöka bygga upp styrka och smidighet i ditt grepp. Du kan också rådfråga din vårdcentral om övningar för att kunna träna själv hemma.

Behandling i vården

För att få rätt behandling inom vården måste orsaken till greppsvårigheterna utredas. Kontakta din vårdcentral eller läkare för att få hjälp att ställa rätt diagnos eller för att få råd och hjälp om vilken behandling som passar dig bäst.

Aktuellt med operation?

Det kan vara aktuellt med operation beroende på vad det är som orsakar att du får greppsvårigheter. Men oftast så får man lära sig leva med detta och använda sig av de hjälpmedel och övningar som finns att göra för att underlätta smärtan, stelheten och svårigheter att greppa.

Skriven av

Michael Bankler

Leg. Ortopedingenjör

med 15-års erfarenhet. Specialiserad inom området ortoser, barnortopedi och proteser.