Case

Fyrkanten satsar på personalens hälsa

Fyrkanten Förvaltning och Ventilation anlitar Ortopedingenjörer för skräddarsydd lösning med arbets- och skyddsskor

Fyrkantens Ventilation och Fyrkantens Förvaltning är familjeföretag som karakteriseras av en öppen kultur, där varje medarbetare prioriteras och fyller en viktig roll.

Fyrkantens Ventilation kännetecknas av en hög teknisk nivå och har alla kompetenser ”in house”. Allt från projektering, installation och service av ventilationsanläggningar.

Fyrkantens Förvaltning förvärvar, förädlar och förvaltar fastigheter. De skickliga på att bevara äldre byggnader och renovera dem för framtiden. De lägger ner mycket hjärta för att behålla byggnadens själ.

Personalen är vår viktigaste tillgång, därför är vi alltid lyhörda för aktiviteter som ökar trivsel och personalens hälsa, menar Andreas Almqvist som är VD på Fyrkantens Ventilation.

Behovet

Det lönar sig att prioritera personalens hälsa

Belastningsrelaterade besvär i fot, knä, höft och rygg är vanligt hos personal som går och står mycket. En stor del av personalen kommer upp i 10 000 steg under en arbetsdag, så vikten av rätt skor har stor betydelse. Att få professionell hjälp i valet av skor och inlägg betalar sig snabbt när man väger in kostnader för sjukskrivningar, rekrytering eller restiden till och från en butik för att själv välja skor. För Fyrkanten har det dessutom alltid varit av vikt att göra vad man kan för att vara en attraktiv arbetsgivare där kompetenta medarbetare vill vara kvar.

Jag har själv knäledsbesvär och är väl medveten om vikten av rätt skor, så för mig är det en självklarhet att göra vad jag kan för personalen, menar Andreas Almqvist som är VD på Fyrkanten.

Lösningen

Ortopedservice åkte till Fyrkanten för analys och utprovning

Ortopedservice genomförde fot- och gånganalys, 3D-scanning, utprovning av skor och inlägg, samt kartläggning av behovet för fysioterapi för all personal. Detta genomfördes på plats hos Fyrkanten för att skapa ett så kostnadseffektivt upplägg som möjligt. Upplägget resulterade i helt individuellt anpassad lösning med skor och inlägg, för att optimera belastningen och på så vis förebygga och avhjälpa belastningsrelaterade besvär i fot, knä, höft och rygg.

Andreas Almqvist, VD Fyrkanten

“För oss är det viktigt att vår personal även ska ha energi efter jobbet. Vi prioriterar att de ska hålla ett helt liv, även under pensionen.”

Kontakta oss så hjälper vi dig

Vi tar ett första samtal och lämnar därefter offert på skyddskor och skoinlägg för er personal.

 

Du kan även kontakta Marcus direkt så hjälper han er.

Marcus Särkijärvi
Affärsansvarig
0730 – 89 29 02
marcus@ortopedservice.se

Läs mer om vårt erbjudande för företag